2012.gada Grundtvig programmas informatīvie semināri

LaiksSemināra tematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināra materiāli
06.12.2011 Informatīvs seminārs par pieteikuma konkursu Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammā 2012.gadā Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA Rīga grundtvig_2012.zip?d=files/news/6160/grundtvig_2012.zip 
25.11.2011 Seminārs Comenius un Grundtvig profesionālās pilnveides 2011.gada 3.kārtas stipendiātiem Pieaugušo izglītības personāla profesionālās pilnveides 3.kārtas stipendiāti VIAA Rīga ist_uzraudz_ba.zip?d=files/news/6160/ist_uzraudz_ba.zip
24.11.2011 Seminārs par brīvprātīgā darba izaicinājumiem un iespējām ES Mūžizglītības un „Jaunatne darbībā” programmās Esošie un potenciālie projektu īstenotāji, kā arī citi interesenti VIAA Rīga 24.11.2011.zip?d=files/news/6160/24.11.2011.zip 
19.10.2011 Vadības seminārs Grundtvig programmas aktivitātes „Darbnīcas” 2010.-2011.gadā apstiprinātiem projektiem 2011.gadā projektu konkursā apstiprināto darbnīcu organizētājiem VIAA Rīga ---
06.09.2011 Grundtvig seminārs jauno mācību partnerību kontaktpersonām Apstiprinātie projektu īstenotājiem VIAA Rīga grundtvig_6.09.2011..ppt?d=files/news/6160/grundtvig_6.09.2011..ppt
27.05.2011 Seminārs „Izglītība sociālās atstumtības mazināšanai. Grundtvig programmas projektu pieredze” Ar pieaugušo izglītību saistītu organizāciju pārstāvji un citi interesenti VIAA Rīga  ---
13.04.2011 Seminārs 2009.gadā apstiprināto partnerības projektu īstenotājiem par projektu datu bāzes „European Shared Treasure” lietošanas iespējām 2009.gadā apstiprināto partnerības projektu īstenotāji VIAA Rīga  18_04_2011.zip?d=files/news/6160/18_04_2011.zip
23.02.2011 Brīvprātīgie un brīvprātīgais darbs Latvijā Brīvprātīgajā darbā iesaistītie, interesenti Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju, biedrību „Jauniešu konsultācijas”, „Brīvprātīgais.lv” Rīga ---
25.01.2011 Projektu pieteikumu sagatavošanas seminārs Grundtvig aktivitātē „Darbnīcas” Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA Rīga grundtvig_25.01.2011..ppt?d=files/news/6160/grundtvig_25.01.2011..ppt
20.01.2011 Projektu pieteikumu sagatavošanas seminārs Grundtvig aktivitātē „Mācību partnerības” Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA Rīga grundtvig_20.01.2011..ppt?d=files/news/6160/grundtvig_20.01.2011..ppt
05.01.2011 Konsultācija individuālajiem pieteicējiem Grundtvig programmas aktivitātēs „Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide” un „Vizītes un apmaiņas braucieni” Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA Rīga ---