2012.gada Grundtvig programmas informatīvie semināri

LaiksSemināra tematsMērķgrupaOrganizatoriNorises vietaSemināra materiāli
28.11.2012 Konference par aktīvas novecošanas tēmu ES Mūžizglītības programmas projektos Projektu īstenotāji un jaunie, potenciālie pieteicēji, pārstāvji no izglītības iestādēm, pieaugušo izglītības biedrības u.c. VIAA Rīga Semināra prezentācijas?d=files/news/13928/semin_ra_prezent_cijas.zipSemināra prezentācijas  
26.10.2012 Seminārs Grundtvig projektu īstenotājiem „Pieaugušo izglītības projektu kvalitāte un starppaaudžu mācīšanās” Esošie un noslēgti Grundtvig apakšprogrammas projekti VIAA   Rīga

Darba plāns:darba_kartiba_26.10..doc?d=files/news/13928/darba_kartiba_26.10..doc

Semināra prezentācijas?d=files/news/13928/semin_ra_materi_li.zipSemināra prezentācijas  

25.09.2012 Projektu vadības seminārs 2012. gada Grundtvig Senioru brīvprātīgā darba projektu īstenotājiem 2012.gadā apstiprināto projektu īstenotāji VIAA Rīga  
20.09.2012 Seminārs 2012. gada Grundtvig darbnīcu projektu īstenotājiem 2012.gadā apstiprināto projektu īstenotāji VIAA Rīga gru_darbn_sem_20_09_2012.ppt?d=files/news/13928/gru_darbn_sem_20_09_2012.ppt
18.09.2012 Seminārs 2012. gada Grundtvig mācību partnerību projektu īstenotājiem 2012.gadā apstiprināto projektu īstenotāji VIAA Rīga grundtvig_maac_partenriibas_sem_19_09_2012.ppt?d=files/news/13928/grundtvig_maac_partenriibas_sem_19_09_2012.ppt
14.03.2012 Individuālo konsultāciju diena projektu pieteikumu rakstītājiem Grundtvig programmas aktivitātē "Asistentūra" Potenciālie projektu iesniedzēji VIAA Rīga

...

13.04.2012 2010.gadā apstiprināto partnerības projektu īstenotājiem par projektu datu bāzes „European Shared Treasure” lietošanas iespējām 2010.gadā apstiprināto projektu īstenotāji VIAA Rīga

?d=files/news/13928/att00013.ppt

?d=files/news/13928/att00016.ppt