Grundtvig papildu pasākumi

Grundtvig papildu pasākumi atbalsta dažādas aktivitātes, kas neatbilst Grundtvig programmas prasībām, bet veicina tās mērķu sasniegšanu.

Papildu pasākumu mērķi:

 • veidot sabiedrības izpratni par Eiropas sadarbības nozīmīgumu pieaugušo izglītības jomā;
 • atbalstīt Grundvig programmas ieviešanu, īpaši mācību aktivitātēs un analīzē;
 • palielināt Eiropas sadarbības ietekmi pieaugušo izglītības jomā, izplatot un popularizējot šīs sadarbības rezultātus un metodes;
 • sekmēt sadarbību starp Mūžizglītības programmas aktivitātēm;
 • īstenot aktivitātes, kas saistītas ar transversālās politikas aspektiem.

Iespējamās aktivitātes:

 • konferenču un semināru organizēšana saistībā ar Eiropas sadarbību pieaugušo izglītībā;
 • informatīvi pasākumi, reklāmas un informācijas kampaņas konkrētu mērķu sasniegšanai;
 • Eiropas organizāciju (piemēram, asociāciju) izveide un nostiprināšana, lai izplatītu un apmainītos ar informāciju un pieredzi par inovatīvām iniciatīvām;
 • sadarbības rezultātā radīto produktu un procesu attīstīšana, publicēšana un izplatīšana;
 • izglītošana, izmantojot materiālus par Eiropas tēmām;
 • izglītības aktivitātes personām, kas savā iestādē ir atbildīgas par Eiropas sadarbību;
 • publikācijas, kas saistītas ar Eiropas sadarbību pieaugušo izglītības jomā, ieskaitot izglītības internacionalizācijas stratēģiju, programmu ieviešanu un šķēršļu analīzi;
 • pieaugušo izglītības īstenošanas pētīšana un uzlabošana.

Projektu pamatnoteikumi:

 • pieteikties var koordinējošā organizācija, pārstāvot konsorciju;
 • jebkura organizācija pieaugušo izglītības jomā, gan formālajā, gan neformālajā, gan interešu izglītībā;
 • no piešķirtā finansējuma nevar segt aktivitātes izmaksas, kas saistītas ar pasākumiem, kas atbilst citai Grundtvig vai Mūžizglītības programmas aktivitātei;
 • dalībvalstu skaits nav noteikts minimālais, taču vismaz vienai valstij jābūt ES dalībvalstij;
 • projekta maksimālais ilgums – 1 gads.

Finansējums

Programmas finansējums ir līdz 75% no projekta budžeta, maksimālais apjoms – 150 000 EUR.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas EK mājas lapā:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm


Vairāk informācijas: Grundtvig_papildu pasakumi.doc?d=files/free/84/2984/grundtvig_papildu_pasakumi.doc