Kā lasīt neparasti

30.07.2014

No 29. jūnija līdz 5. jūlijam Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienības vakara vidusskolas telpās valdīja vasarai neierasta rosība - pie mums Mūžizglītības programmas Grundtvig ietvaros viesojās 12 dalībnieki no 8 dažādām Eiropas valstīm, lai piedalītos projektā – lasītprasmes tematikai veltītā darbnīcā “Kā lasīt neparasti: metodes pieaugušo motivēšanai un lasītprasmes uzlabošanai”.

Nedaudz teorijas, pavisam nedaudz

Darbnīcas programmu un saturu izstrādājām īpaši piemērotu pedagoģijas jomas profesionāļiem, kas strādā pieaugušo izglītībā un ir ieinteresēti izstrādāt efektīvus veidus un pieejas, kā visa mūža garumā sekmēt lasītprasmi. Pamatideja - kā palīdzēt pieaugušajiem novērtēt savu lasītprasmi un rakstītprasmi, to atbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām, un izvēlēties piemērotus veidus to uzlabošanai.

Darbnīcas ietvaros tika paredzēta plaša un daudzpusīga tēmu apguve. Dalībniekiem bija iespējams noklausīties interaktīvu lekciju par lasīšanas mūsdienu aspektiem (LU profesore I.Margeviča- Grinberga), iepazīties un diskutēt par cilvēku ar zemām pamatprasmēm un psiholoģiskajām īpatnībām, pieaugušo lasītprasmju uzlabošanas psiholoģisko pamatojumu un veidot 21. gadsimta pieaugušā izglītojamā portretu (nodarbības vadīja L.Eklone). Tāpat bija iespēja izjust Latvijas kultūras dziļumu un daudzveidību, saistot to ar fonoloģiskās dzirdes attīstību (vad. K.Arefjeva), gūt iemaņas ar lasītprasmes uzlabošanu saistītu tālākizglītības programmas izveidē (vad. J.Bošs), rast ieskatu netradicionālu metožu izmantojumā un atzīt, ka vairāku svešvalodu vienlaicīga apguve ir iespējama (vad. M.Jansone). Dalībnieki varēja gūt ieskatu par veiktajiem pētījumiem lasītprasmes jomā, izdarītajiem secinājumiem un to izmantošanu izglītības darba plānošanā (vad. D.Ramata), un, visbeidzot – R.Sviķes vadībā uzņemt filmiņu par katru no dalībvalstīm (šis uzdevums izraisīja dalībniekos īstu ovāciju vētru).

Protams, katru pēcpusdienu visiem dalībniekiem piedāvājām kolēģu M.Amoliņas, J.Mūrnieka un J.Boša rūpīgi sagatavotu kultūras programmu. Mūsu brīnišķīgajai tulcei I.Eglītei arī uzdevums nebija no vieglajiem - katru dienu būt kopā ar tik daudziem un dažādiem cilvēkiem, saprast un tulkot ne tikai pedagoģiskas dabas jautājumus, bet, piemēram, vārdus kārstuve, jēldzija, lāva, dēle un ratiņš. Skolotājas S.Novožilovas sagatavotie suvenīri – adītie maisiņi ar latviešu etnogrāfiskajām zīmēm – izcili nodemonstrēja viesiem, ka mūsu zīmes ir dzīvas un mūsu kultūra ir dzīva.

Mērķi sasniegti un darbs turpināsies

Ļoti mīlu un apbrīnoju vakarskolas kolektīvu – kā katrs cilvēks spēja atrast tieši savu vietu šajā ļoti apjomīgajā procesā, neapjukt, nogludināt, uzņemties un izdarīt. To arī novērtēja visi mūsu viesi – ka visi lektori bija mūsu pašu skolotāji, un katra no viņiem pieredze ir Eiropas kontekstā ierakstāma.

Skolas direktors Andrejs Gluhovs, izvērtējot projekta rezultātus, atzīst – ir patīkami redzēt, no vienas puses, atsaucīgus un visam atvērtus dažādu Eiropas valstu profesionāļus, cilvēkus, kuri ir gatavi mācīties un sadarboties, un, no otras puses, kolektīva nenovērtējamo ieguldījumu nodarbību un kultūras programmas īstenošanā. Viennozīmīgi var teikt, ka visi izvirzītie mērķi ir sasniegti un darbs turpināsies.

Taču katrai lietai ir arī otra, neformālā puse. Tieši šī ir tā vārdiem neaprakstāmā daļa, kāpēc šķiroties bija asaras. Par to, kāda tā ir veiksme – satikties pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem un jau pirmajās dienās justies visiem tik ļoti vienotiem, ka negribas atvadīties.

Tāpēc šo daļu labāk raksturos darbnīcas dalībnieku teiktais:

Perfekta organizācija un viesmīlība! Paldies! (Iota, Kipra)

Darbnīcas dienu un satura plānojums bija ļoti veiksmīgs, lektori izmantoja daudzveidīgas metodes, tāpēc nodarbības bija atraktīvas un interaktīvas. (Evgenia, Grieķija)

Daudzas no apgūtajām lietām palīdzēs manā profesionālajā un personiskajā dzīvē. Seminārs sniedza ļoti vērtīgu un bagātu pieredzi, kas tuvināja mani līdz šim nepazīstamai un mazai Eiropas valstij - Latvijai. Ceru uz turpmāku sadarbību! (Jolanda, Spānija)

Es atklāju daudz interesantu lietu par Latvijas kultūru, citām kultūrām un no jauna atklāju savas valsts kultūrā lietas, kurām līdz šim nebiju pievērsusi pietiekamu uzmanību. Esmu ļoti pateicīga par visu un novērtēju projekta komandas lielo ieguldīto darbu. (Alina, Rumānija)

Darbnīca tālu pārsniedza to, ko gaidīju. Laiks paskrēja tik ļoti ātri! Paldies! (Diāna, Bulgārija)

Vai darba bija daudz? Ļoti. Vai mēs to atkārtotu vēlreiz? Atbildi, domāju, nojaušat. Jau tiek plānoti nākamie sadarbības projekti, pētīti materiāli un vētītas idejas, entuziasma mums netrūkst un arī draugu ne. Ja būt Eiropā nozīmē būt kopā ar šādiem cilvēkiem, tad mēs atkal teiktu – jā.

 

Teksta autore Daiga Ramata