Ar Grundtvig stipendiju uz starptautiskās valodu skolas kursiem Hamburgā

07.05.2013

Svešvalodu apguves process mūsdienās kļūst arvien atraktīvāks, valodu apguvējiem piedāvājot jaunus, efektīvus risinājumus. Pasniedzēji dažkārt izjūt nepieciešamību, mācību procesa dažādošanai rast jaunas idejas un savā ierastajā pasniegšanās metodikā ieviest atšķirīgu pieeju.

Stāsta projekta īstenotāja KARMENA KOTĀNE:

Rēzeknes latviešu-vācu kultūras biedrība kopš 2011. gada pieaugošo auditorijai piedāvā apgūt vācu valodu. Balstoties uz pozitīvajām atsauksmēm par valodu kursiem un dalībnieku izrādīto iniciatīvu nākotnē iesaistīties starptautiskajos sadarbības projektos, radās nepieciešamība dažādot mācību procesu, lai vēlme apgūt svešvalodu neapsīktu un rastos izdevība apgūtās zināšanas pielietot ārpus Latvijas robežām.

Viena no iespējām, kā pedagogi var pilnveidot savas metodiskās zināšanas, ir dalība Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas aktivitātē "Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide" (informāciju ieguvu mājās lapā www.viaa.gov.lv). Aktivitāti administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra, piešķirot finansējumu gan uzturēšanās un ceļa izdevumiem, gan arī dalībai attiecīgajā seminārā.

Pateicoties VIAA atbalstam, laika posmā no 2013. gada 4. marta līdz 8. martam piedalījos Hamburgas starptautiskās valodu skolas (Internationale Sprachenschule „TANDEM”) rīkotajos kursos „Spielerische Methoden und Methoden des kooperativen Lernens - Lehrerfortbildung für Sprachlehrer/innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache”. Semināru vadīja referente Kornēlija Meijere (Cornelia Meyer) un jau pašā pirmajā dienā tas tika pieteikts kā novatoriska un gana netradicionāla pieeja svešvalodu apguvē. Apmācības kurss piedāvāja iepazīties ar mācību metodēm, kuras ir aizgūtas no spēļu, teātra un piedzīvojumu pedagoģijas, kā arī sniedza iespējamās koncepcijas to integrēšanai svešvalodu apmācības nodarbībās. Nedēļas laikā kursu dalībnieki varēja iejusties apmācāmo lomā un izmēģināt daudzveidīgas mācību metodes lasītprasmes, rakstības, klausīšanās, gramatikas un runāšanas jomās vācu valodas kā svešvalodas apguvē.Kā pievienoto vērtību šāda veida dalībai starptautiskajos semināros jāmin pieredzes apmaiņu profesionālā līmenī ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm, pastarpināti gūstot priekšstatu par Eiropas kultūru daudzveidību, autentiskā vidē attīstot personīgo saskarsmes kompetenci un pārvarot klišejas. Komunikācijas rezultātā kursu ietvaros ir izveidojies labs kontakts ar kolēģēm no Polijas un Biedrība cer nākotnē īstenot sadarbības projektu pieaugušo izglītības jomā svešvalodu apguvē.

Teātris, improvizācija, rituālu spēles un svešvalodu apguve ārpus ierastajām mācību telpām – tie ir vien pāris modeļi, kādā veidā svešvalodu nodarbībām piešķirt saistošāku apguves formātu. Un ieguvēji, protams, ir mērķauditorija, kura ar degsmi izmēģina vēl nebijušas lietas un jebkurā vecumposmā iesaistās jaunu ideju īstenošanā, jo galvenais jau ir valodas bagātību izzināšana un apgūšana nepiespiestā gaisotnē, ceļš, kā to paveikt – ir katra paša ziņā.