Pieaugušo izglītība ieslodzījuma vietās

03.12.2013

No 2013.gada 22.septembra līdz 27.septembrim Ieslodzījuma vietu pārvaldes Resocializācijas dienesta Projektu izstrādes daļas priekšniece Lāsma Driķe piedalījās profesionālās pilnveides kursā „In-prison education for rehabilitation and resettlement” Maltā. Līdzdalību kursos nodrošināja konkursa kārtībā saņemtais Grundtvig aktivitātes "Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide" finansējums. 

Kursus organizēja Eiropas Padomes atbalstīta nevalstiska organizācija - Eiropas cietumu izglītības asociācijas  Maltas nodaļa” (EPEA Malta Branch). Organizācijas mērķis ir veicināt labo praksi cietumu izglītībā Eiropā un ārpus tās. Šāda veida kursus organizācija rīko katru gadu un tajos ir iespēja piedalīties nozares pārstāvjiem no visas Eiropas. 2013.gada kursos piedalījās 14 dažādu Eiropas valstu pārstāvji. 

Kursu ietvaros bija iespēja noklausīties vairāku penitenciārās jomas profesionāļu lekcijas par izglītības nozīmi ieslodzīto rehabilitācijā un resocializācijā. Profesors Dr.Peter Ruzsonyi iepazīstināja ar savu gūto pieredzi dažādu valstu ieslodzījuma vietu sistēmu izpētē, Roberta Holland prezentēja lekciju – kā efektīvāk komunicēt ar ieslodzīto, Pedro M.M.das Neves deva ieskatu e-izglītības integrēšanā ieslodzījuma vietu sistēmā – norādot, ka e-izglītība var būt efektīva ne tikai personāla apmācībā, bet arī ieslodzīto izglītošanas procesā.

Dr. Joseph Goirdmnaina prezentēja savu pieredzi darbā ar ieslodzītajiem jauniešiem. Ar lekcijām uzstājās arī Kevin Sammut Henwood, Prof.Marliyn Clark, Chris Johnsto, Dr. Jacqueline Azzopardi. Lai gan katrs no lektoriem prezentēja atšķirīgus izglītības aspektus, tomēr kopumā kursi bija vērsti uz attīstību un jaunu, inovatīvu ideju integrēšanu ieslodzījuma vietu izglītības sistēmās. Kursu noslēgumā tika prezentēta Maltas Korekcijas iestādes pieredze ieslodzīto jauniešu – kā aktieru iesaistīšanā teātra uzvedumā. Šī pieredze ir dokumentēta filmā, kuru kursu dalībniekiem bija iespēja noskatīties. Filma parāda, kā ar dažādu jomu profesionāļu palīdzību var izveidot unikālu ieslodzīto neformālās izglītības paraugu.

Par katru no prezentētajām tēmām starp kursu dalībniekiem notika diskusijas, kuru ietvaros dažādu valstu pārstāvjiem bija iespēja ne tikai prezentēt savas valsts pieredzi, bet arī paskatīties uz pašmāju situāciju no malas un salīdzināt to ar citām Eiropas valstīm. Dalība šāda veida aktivitātēs dod iespēju gūt jaunas idejas nozares attīstībai, kā arī palīdz nodibināt starptautiskus kontaktus, kas noderēs starptautisku projektu izstrādē.