Pieaugušo izglītība ieslodzījuma vietās

03.12.2013

No 2013.gada 22.septembra līdz 27.septembrim Ieslodzījuma vietu pārvaldes Resocializācijas dienesta Projektu izstrādes daļas priekšniece Lāsma Driķe piedalījās profesionālās pilnveides kursā „In-prison education for rehabilitation and resettlement” Maltā. Līdzdalību kursos nodrošināja konkursa kārtībā saņemtais Grundtvig aktivitātes "Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide" finansējums. 

Lasīt vairāk »

Grundtvig profesionālās pilnveides projektā apgūst e-apmācības metodes

12.09.2013

Pateicoties ES Mūžizglītības Grundtvig programmas finansējumam, man bija iespēja apmeklēt profesionālās pilnveides kursus par e-apmācības veidiem un metodēm (E-learning in classroom) Prāgā, Čehijā.

Lasīt vairāk »

Ar Grundtvig stipendiju uz starptautiskās valodu skolas kursiem Hamburgā

07.05.2013

Svešvalodu apguves process mūsdienās kļūst arvien atraktīvāks, valodu apguvējiem piedāvājot jaunus, efektīvus risinājumus. Pasniedzēji dažkārt izjūt nepieciešamību, mācību procesa dažādošanai rast jaunas idejas un savā ierastajā pasniegšanās metodikā ieviest atšķirīgu pieeju.

Lasīt vairāk »