Grundtvig sadarbības tīkli

Grundtvig sadarbības tīkli nodrošina diskusiju un informācijas apmaiņas iespējas par pieaugušo izglītību, iekļaujot arī tās attīstības politikas veidošanu un/vai pētniecību.

Tīklu mērķis:

 • stiprināt saikni starp dažādām pieaugušo izglītībā iesaistītām pusēm;
 • uzlabot pieaugušo izglītības aktivitāšu kvalitāti;
 • veicināt mūžizglītības iespēju popularitāti un pieejamību;
 • paplašināt Eiropas dimensiju.

Sadarbības tīkli:

 • sekmē debates par pieaugušo izglītības politikas veidošanas un prakses aspektiem;
 • nodrošina konkrētās jomas pārskatu Eiropas mērogā;
 • aplūko atšķirīgo terminoloģiju, kas tiek lietota dažādu valstu izglītības saturā un metodoloģijā, veicinot vienotas terminoloģijas izstrādāšanu Eiropas līmenī;
 • identificē pašreizējās un nākotnes vajadzības un vērš uzmanību uz lietderīgiem Eiropas sadarbības aspektiem;
 • veicina iegūto datu un ieteikumu izplatīšanu un ieviešanu attiecīgajās nozarēs;
 • sekmē labas prakses piemēru izplatīšanu nacionālā un Eiropas līmenī.

Projektu pamatnoteikumi:

 • katrs tīkls vērsts uz konkrētu tematisku nozari, sektoru vai pamatjautājumu kopu;
 • tīkla koordinēšanu veic institūcija ar stabilu infrastruktūru un ciešiem kontaktiem ar attiecīgajā jomā iesaistītajām nacionālajām un reģionālajām iestādēm šajā valstī;
 •  finansējumu var saņemt jebkura organizācija pieaugušo izglītības jomā (formālajā, neformālajā un interešu);
 • pieteikties var koordinējošā organizācija, pārstāvot tīklu;
 • projekta maksimālais ilgums – 3 gadi;
 • minimālais dalībvalstu skaits – 10, turklāt vismaz vienai valstij jābūt ES dalībvalstij.

Finansējums

Programmas ES finansējums ir līdz 75% no projekta budžeta, maksimālais apjoms – 150 000 EUR.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Vairāk informācijas EK mājas lapā:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm

Vairāk informācijas: grundtvig_sadarbibas_tikli.doc?d=files/free/82/2982/grundtvig_sadarbibas_tikli.doc