Pieaugušo izglītības personāla vizītes un apmaiņas braucieni

2013.gada projekti

 Projekta īstenošana Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/40/2840/call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/40/2840/strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/40/2840/llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/40/2840/llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/40/2840/llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei 

 

 
4.

Projektu iesniegšanas un vērtēšanas vadlīnijas

iesniegšanas kārība GRU Viītes&apmaiņa 2013.doc?d=files/free/40/2840/iesnieg_anas_k_r_ba_gru_vi_tes_apmai_a_2013.doc LV 

 
5.

Izmaksu likmes

likmes GRU vizītes &apmaiņa 2013.xls?d=files/free/40/2840/likmes_gru_viz_tes_apmai_a_2013.xls LV

 
6.

Pieteikuma veidlapa

gru_vizites_un_apmaina_2013 pieteik veidl.doc?d=files/free/40/2840/gru_vizites_un_apmaina_2013_pieteik_veidl.doc LV

 
7.

Gala atskaites veidlapa

viziites_gala_atskaite_2013.doc?d=files/free/40/2840/viziites_gala_atskaite_2013.doc LV  

2012.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/40/2840/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/40/2840/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/40/2840/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/40/2840/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/40/2840/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

gru_vizites_un_apmaina_2012 pieteik veidl.doc?d=files/free/40/2840/gru_vizites_un_apmaina_2012_pieteik_veidl.doc LV  
5.

Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji

iesniegšanas kārība GRU Viītes&apmaiņa 2012.doc?d=files/free/40/2840/iesnieg_anas_k_r_ba_gru_vi_tes_apmai_a_2012.doc LV  
6.

Izmaksu likmes

likmes GRU vizītes &apmaiņa 2012.xls?d=files/free/40/2840/likmes_gru_viz_tes_apmai_a_2012.xls LV  
7.

Gala atskaites veidlapa 

viziites_gala_atskaite_2012.doc?d=files/free/40/2840/viziites_gala_atskaite_2012.doc LV  

 

2011.gads

 Projekta izstrāde  
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/40/2840/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/40/2840/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/40/2840/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
 4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa: Vispārīga informācija
 • II a: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti
 
llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/40/2840/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/40/2840/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/40/2840/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
  Dokumenti pieteikuma izstrādei    
5. Pieteikuma veidlapa gru_vizites_un_apmaina_2011_pieteikuma_veidlapa2v.doc?d=files/free/40/2840/gru_vizites_un_apmaina_2011_pieteikuma_veidlapa2v.doc LV  
6. Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji grundtvig_viziites_apmainas_kaartiiba_2011_4.doc?d=files/free/40/2840/grundtvig_viziites_apmainas_kaartiiba_2011_4.doc LV  
7. Izmaksu likmes Likmes GRU Vizītes un apmaiņas 2011.xls?d=files/free/40/2840/likmes_gru_viz_tes_un_apmai_as_2011.xls LV  
8. Gala atskaites veidlapa viziites_gala_atskaite_2011.doc?d=files/free/40/2840/viziites_gala_atskaite_2011.doc LV Aktualizēts: 28.11.2011.

2010.gads

 Projekta izstrāde 2010                                                                 Piezīmes
  Vadlīnijas pieteicējiem    

 

1.

 

I daļa. Vispārējie noteikumi

 

i_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/40/2840/i_visparejie_noteikumi.doc LV 

 

llp_guide_2010_part_i_en.doc?d=files/free/40/2840/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 

 

2.

 

IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

 

iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/40/2840/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

 

guide_2010_part_ii_a.doc?d=files/free/40/2840/guide_2010_part_ii_a.doc EN

 
3. Finansiālie noteikumi
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem

 

finansialie_noteikumi_2010_lv.doc?d=files/free/40/2840/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV

 
  Dokumenti un veidlapas    
4. Informācija projektu pieteicējiem Informācija projektu pieteicējiem_Vizītes un apmaiņas braucieni.doc?d=files/free/40/2840/inform_cija_projektu_pieteic_jiem_viz_tes_un_apmai_as_braucieni.doc LV  
5. Pieteikuma veidlapa gru_vizites_un_apmaina_veidlapa_15092010.doc?d=files/free/40/2840/gru_vizites_un_apmaina_veidlapa_15092010.doc LV Aktualizēts: 15.09.2010
6. Administratīvās vērtēšanas kritēriji viziites_apmaina_adm_veert.doc?d=files/free/40/2840/viziites_apmaina_adm_veert.doc LV  
7. Kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji

kval_vizites_apmaina.doc?d=files/free/40/2840/kval_vizites_apmaina.doc LV

 
8. Gala atskaites veidlapa viz_apmaina_gala_atskaites_veidlapa_2010.doc?d=files/free/40/2840/viz_apmaina_gala_atskaites_veidlapa_2010.doc EN