Grundtvig Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide

2013.gads

 Projekta izstrāde 
  Pamatdokumenti  
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/16/2816/call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV
2. Stratēģiskās prioritātes stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/16/2816/strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/16/2816/llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/16/2816/llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/16/2816/llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 

Dokumenti un veidlapas

 
4.

Pieteikuma veidlapa

2013 IST LV1 04.12.2012..pdf?d=files/free/16/2816/2013_ist_lv1_04.12.2012..pdf LV
5.

Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas

Applicants Guide LLP eForms 2013.doc?d=files/free/16/2816/applicants_guide_llp_eforms_2013.doc EN
6.

Pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība

iesniegsanas_kartiba_gru_ist_2013_2.doc?d=files/free/16/2816/iesniegsanas_kartiba_gru_ist_2013_2.doc LV
7.

Likmes izdevumiem

likmes_gru_profesionala_pilnveide_2013.xls?d=files/free/16/2816/likmes_gru_profesionala_pilnveide_2013.xls LV
8.

Gala atskaites vadlīnijas 

gala_atskaites_vadl_nijas_ist-2.doc?d=files/free/16/2816/gala_atskaites_vadl_nijas_ist_2.doc LV

 

2012.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/16/2816/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/16/2816/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
 • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/16/2816/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/16/2816/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/16/2816/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti un veidlapas

   
4.

Pieteikuma veidlapa

IST_A_PROD_4.3_LV1_LV_2011_12_20.pdf?d=files/free/16/2816/ist_a_prod_4.3_lv1_lv_2011_12_20.pdf LV Aktualizēts: 21.12.2011.
5.

Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas

Applicants Guide LLP eForms 2012.doc?d=files/free/16/2816/applicants_guide_llp_eforms_2012.doc EN  
6.

Pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība

iesniegsanas kartibas GRU IST 2012.doc?d=files/free/16/2816/iesniegsanas_kartibas_gru_ist_2012.doc LV  
7.

Likmes izdevumiem

Likmes GRU Profesionala pilnveide 2012.xls?d=files/free/16/2816/likmes_gru_profesionala_pilnveide_2012.xls LV  
8.

Gala atskaites veidlapa (paraugs)

GRU_prof_pilnveide_praugs.pdf?d=files/free/16/2816/gru_prof_pilnveide_praugs.pdf EN

Veidlapa tiek sūtīta katram finansējuma

saņēmējam individuāli uz e-pastu.

9.

Gala atskaites vadlīnijas 

gala_atskaites_vadl_nijas_ist-2.doc?d=files/free/16/2816/gala_atskaites_vadl_nijas_ist_2.doc LV

 

 

2011.gads

 Projekta izstrāde 
  Pamatdokumenti  
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/16/2816/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/16/2816/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/16/2816/call_2011_prioritates_lv.pdf LV
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

 • I daļa: Vispārīga informācija
 • II a: Apakšprogrammas un projektu veidi
 • IIb: Projektu veidu apraksti
llp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/16/2816/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/16/2816/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/16/2816/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

  Dokumenti un veidlapas  
5. Pieteikuma veidlapa IST pieteikums 2011.pdf?d=files/free/16/2816/ist_pieteikums_2011.pdf LV
6. Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas Applicants Guide LLP eForms 2011.doc?d=files/free/16/2816/applicants_guide_llp_eforms_2011.doc EN
7. Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji iesnieg_veert_krit_grundtv_prof_pilnv_4.doc?d=files/free/16/2816/iesnieg_veert_krit_grundtv_prof_pilnv_4.doc LV
8. Izmaksu likmes Likmes GRU Profesionālā pilnveide 2011.xls?d=files/free/16/2816/likmes_gru_profesion_l_pilnveide_2011.xls LV
  Projektu īstenošana  
9. Gala atskaites vadlīnijas gala atskaites vadlīnijas IST.doc?d=files/free/16/2816/gala_atskaites_vadl_nijas_ist.doc LV

2010.gads

 Projekta izstrāde 
  Vadlīnijas pieteicējiem  

 

1.

 

I daļa. Vispārējie noteikumi

i_visparejie_noteikumi.doc?d=files/free/16/2816/i_visparejie_noteikumi.doc LV

 

llp_guide_2010_part_i_en.doc?d=files/free/16/2816/llp_guide_2010_part_i_en.doc EN

 

2.

 

IIa daļa. Apakšprogrammas un aktivitātes

iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc?d=files/free/16/2816/iia_apaksprogrammas_un_akcijas.doc LV

 

guide_2010_part_ii_a.doc?d=files/free/16/2816/guide_2010_part_ii_a.doc EN

3. Finansiālie noteikumi
Maksimālais finansējums Latvijas pieteicējiem

 

finansialie_noteikumi_2010_lv.doc?d=files/free/16/2816/finansialie_noteikumi_2010_lv.doc LV

  Dokumenti un veidlapas  
4. Informācija projektu pieteicējiem Informācija projektu pieteicējiem_Profesionālā pilnveide.doc?d=files/free/16/2816/inform_cija_projektu_pieteic_jiem_profesion_l_pilnveide.doc LV
5. Pieteikuma veidlapa (e-forma) COM_GRU_prof_pilnv_2010_EN.pdf?d=files/free/16/2816/com_gru_prof_pilnv_2010_en.pdf EN
6. Norādījumi elektronisko pieteikumuma un atskaites formu aizpildīšanai Rokasgramata_pieteicejiem_eForms_lv.pdf?d=files/free/16/2816/rokasgramata_pieteicejiem_eforms_lv.pdf LV
7. Administratīvās vērtēšanas kritēriji atb_gru_prof_pilnv_2010(2).doc?d=files/free/16/2816/atb_gru_prof_pilnv_2010_2_.doc LV
8. Kvalitatīvās vērtēšanas kritēriji Gru_kval_vert_prof_pilnv.doc?d=files/free/16/2816/gru_kval_vert_prof_pilnv.doc LV