20112010

 

 

Grundtvig programmas statistika 2012.gadā

 Kopējais pieejamais
finansējums 2010.gadā (EUR)
Apstiprinātais
finansējums (EUR)
Iesniegti
projekti
Apstiprinātie
projekti
Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide
668 970,46

40 451,00 117 21
Mācību partnerības
475 000,00 141 27
Sagatavošanas vizītes
6 648,00 11 7
Asistentūras
3 086,40 7 1
Vizītes un apmaiņas 11 301,06 15 7
Grundtvig darbnīcas 88 480,00 24 4
Senioru brīvprātīgais darbs 44 004,00 7 3

 

 

Grundtvig programmas statistika 2011.gadā

 Kopējais pieejamais
finansējums 2010.gadā (EUR)
Apstiprinātais
finansējums (EUR)
Iesniegti
projekti
Apstiprinātie
projekti
Pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide
596 000,00 19 573,23 145 10
Mācību partnerības
463 000,00 119 31
Sagatavošanas vizītes
4 943,00 8 5
Asistentūras
3 188,00 5 1
Vizītes un apmaiņas 4 292,00 19 3
Grundtvig darbnīcas 70 320,00 51 3
Senioru brīvprātīgais darbs 31 416,00 4 2