Inovāciju attīstības projekti

Inovāciju attīstības (Development of Innovation) projekti ir starptautiski sadarbības projekti, kuru mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti programmas dalībvalstīs, meklējot kopējus risinājumus līdzīgām problēmām, veidojot jaunu izglītības politiku, saturu un metodes, ko varētu piemērot un ieviest ikvienā projekta dalībvalstī.

Inovāciju attīstības projektiem programmas ietvaros noteikti vairāki pamatnoteikumi:

  • projekta rezultātā jābūt izstrādātam taustāmam materiālam, produktam, metožu kopumam, vadlīnijām, kas izmantojamas profesionālajā izglītībā un karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšanā;
  • izstrādātajam materiālam jābūt inovatīva satura un jārisina mēŗkauditorijas problēmas;
  • projektos var attīstīt institucionāla, formāla un neformāla satura aktivitātes reģionālā, lokālā un nozares līmenī;
  • lai no projektiem gūtu maksimālu labumu, to ietvaros jāizstrādā inovatīvs risinājums, kas balstīts uz dažādu Eiropas valstu un uzņēmumu pieredzi un zināšanām;
  • projekta ietvaros jānodrošina projekta rezultātu valorizācija (rezultātu izplatīšana un testēšana), tādējādi gūstot atgriezenisko saiti par izstrādātajiem produktiem, materiāliem, mācību metodēm, kas var palīdzēt veikt nozīmīgus un būtiskus uzlabojumus;
  • projekta ietvaros tapušie profesionālās izglītības un karjeras konsultēšanas materiāli, produkti, metodes un pieejas iespēju robežās jāizplata visu projekta dalībvalstu valodās.

Programma finansē izdevumus līdz 75%, tai skaitā darba algas, partneru grupas sanāksmes, materiālu izstrādi un ražošanu. Inovāciju radīšanai programmas finansējums -  līdz 200 000 EUR gadā. Projektu darbības laiks - līdz 2 gadiem.

Projektu izvērtēšanu un atlasi veic Eiropas Komisija. Vairāk informācijas EK mājas lapā: http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1037_en.htm