Inovāciju pārneses projekti

2013.gada projekti

 Projekta īstenošana Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/79/679/call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/79/679/strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/79/679/llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/79/679/llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/79/679/llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 4.

Projektu īstenošanas rokasgrāmata

TOI Project Handbook_2013.doc?d=files/free/79/679/toi_project_handbook_2013.doc EN

Publicēts: 16.09.2013
 5.

Vadlīnijas projektu īstenotajiem un partneriem (izdevumu apliecinošo dokumentu saraksts)

TOI_vadlīnijas_LV_2013.doc?d=files/free/79/679/toi_vadl_nijas_lv_2013.doc LV

TOI_guidelines_ENG_2013.doc?d=files/free/79/679/toi_guidelines_eng_2013.doc EN

Aktualizēts: 21.10.2013
 6.

Līguma grozījumu pieprasījums

TOI agreement amendment request_2013.doc?d=files/free/79/679/toi_agreement_amendment_request_2013.doc EN Publicēts: 16.09.2013
 7.

Finanšu tabula

TOI 2013 Financial Reporting tables_24102013.xls?d=files/free/79/679/toi_2013_financial_reporting_tables_24102013.xls EN Aktualizēts: 24.10.2013
 8.

Darba laika uzskaites lapa

Darba laika uzskaites lapa.xls?d=files/free/79/679/darba_laika_uzskaites_lapa.xls Publicēts: 16.09.2013
 9.

Partnerības līguma paraugs

TOI_Model_partner_contract_2013.doc?d=files/free/79/679/toi_model_partner_contract_2013.doc EN Publicēts: 19.09.2013
 

Dokumenti un veidlapas pieteikuma izstrādei

   
10.

Pieteikuma veidlapa

2013 TOI EN_07.01.2013..pdf?d=files/free/79/679/2013_toi_en_07.01.2013..pdf EN Aktualizēts: 07.01.2013.
11.

Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji

projektu_iesniegumu_iesniegsana_un_vertesanas_kriteriji_TOI2013.doc?d=files/free/79/679/projektu_iesniegumu_iesniegsana_un_vertesanas_kriteriji_toi2013.doc LV  
12.

Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijas

Applicants Guide LLP eForms 2013.doc?d=files/free/79/679/applicants_guide_llp_eforms_2013.doc EN  
13.

Algu un uzturēšanās izmaksu likmes

algu_un_uzturesanas_izmaksu_likmes_2013.doc?d=files/free/79/679/algu_un_uzturesanas_izmaksu_likmes_2013.doc LV Aktualizēts: 02.01.2013.
14.

Elektroniskās pieteikšanās formas pielikums

supplement for TOI 2013 eForm.doc?d=files/free/79/679/supplement_for_toi_2013_eform.doc EN  

2012.gada projekti

 Projekta īstenošana Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/79/679/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/79/679/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/79/679/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/79/679/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/79/679/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
4.

Projektu īstenošanas rokasgrāmata

TOI Project Handbook_2012.doc?d=files/free/79/679/toi_project_handbook_2012.doc EN  
5.

Vadlīnijas projektu īstenotajiem un partneriem (izdevumu apliecinošo dokumentu saraksts)

TOI_vadlīnijas_LV_2012_23_09_13_aktual.doc?d=files/free/79/679/toi_vadl_nijas_lv_2012_23_09_13_aktual.doc  LV

TOI_guidelines_ENG_2012_23_09_13_aktual.doc?d=files/free/79/679/toi_guidelines_eng_2012_23_09_13_aktual.doc  EN

Aktualizēts: 23.09.2013
6. Līguma grozījumu pieprasījums TOI agreement amendment request_2012_2013.doc?d=files/free/79/679/toi_agreement_amendment_request_2012_2013.doc EN  
7. Finanšu atskaite LLP Financial Tables (2012 Projects)_FINAL.xls?d=files/free/79/679/llp_financial_tables_2012_projects_final.xls EN  
8.

Darba laika uzskaites lapas veidlapa

Darba laika uzskaites lapa.xls?d=files/free/79/679/darba_laika_uzskaites_lapa.xls EN  
 

Dokumenti un veidlapas pieteikuma izstrādei

   
9. Pieteikuma veidlapa

TOI_A_PROD_4.5.pdf?d=files/free/79/679/toi_a_prod_4.5.pdf EN

 
10. Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_leo_toi_2012.doc?d=files/free/79/679/pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_leo_toi_2012.doc LV  
11. Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijas Pieteikuma_veidlapas_aizpildisanas_vadlinijas_2012.doc?d=files/free/79/679/pieteikuma_veidlapas_aizpildisanas_vadlinijas_2012.doc EN  
12. Algu un uzturēšanās izmaksu likmes algu_un_uzturesanas_izmaksu_likmes_2012.doc?d=files/free/79/679/algu_un_uzturesanas_izmaksu_likmes_2012.doc LV  

 

2011.gada projekti

 Projekta īstenošana 
  Pamatdokumenti  
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/79/679/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/79/679/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/79/679/call_2011_prioritates_lv.pdf LV
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa: Vispārīga informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu aprakstillp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/79/679/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/79/679/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/79/679/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

5.

Projektu īstenošanas rokasgrāmata

Projekta_istenošanas_rokasgramata.doc?d=files/free/79/679/projekta_isteno_anas_rokasgramata.doc EN
6.

Vadlīnijas projektu īstenotajiem un partneriem (izdevumu apliecinošo dokumentu saraksts)

TOI_vadlīnijas_īstenotājiem_partneriem-1.doc?d=files/free/79/679/toi_vadl_nijas_stenot_jiem_partneriem_1.doc LV
7.

Līguma grozījumu pieprasījums

liguma_grozijumu_pieprasijums.doc?d=files/free/79/679/liguma_grozijumu_pieprasijums.doc EN
8.

Finanšu atskaite

TOI 2011 Financial Reporting tables_LT.xls?d=files/free/79/679/toi_2011_financial_reporting_tables_lt.xls EN
9.

Darba laika uzskaites lapas veidlapa

Darba laika uzskaites lapa.xls?d=files/free/79/679/darba_laika_uzskaites_lapa.xls EN
  Dokumenti un veidlapas pieteikuma izstrādei  
10. Algu un uzturēšanās izmaksu likmes likmes INOV projektiem.doc?d=files/free/79/679/likmes_inov_projektiem.doc LV
11. Pieteikuma veidlapa TOI 2011 Application form.pdf?d=files/free/79/679/toi_2011_application_form.pdf EN
12. Pieteikuma veidlapas aizpildīšanas vadlīnijas supplement for TOI 2011 eForm.doc?d=files/free/79/679/supplement_for_toi_2011_eform.doc EN
13. Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji Pieteikumu iesniegsanas kārtība LEO TOI 2011.doc?d=files/free/79/679/pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_leo_toi_2011.doc LV

2010.gada projektiem

 Projekta īstenošana                                                                             Piezīmes
1. Projekta īstenošanas rokasgrāmata Projekta_istenošanas_rokasgramata.doc?d=files/free/79/679/projekta_isteno_anas_rokasgramata.doc EN Aktualizēts: 12.10.2011
2. Algu un uzturēšanās izmaksu likmes staff and subsistence costs_2010.doc?d=files/free/79/679/staff_and_subsistence_costs_2010.doc EN  
3. Projektu vadlīnijas – vispārīgā informācija

llp_part1_en_2010.pdf?d=files/free/79/679/llp_part1_en_2010.pdf EN

 
4. Projektu vadlīnijas – apakšprogrammas un projektu veidi

llp_part1_en_2010.pdf?d=files/free/79/679/llp_part1_en_2010.pdf EN

 
5. Līguma grozījumu pieprasījums TOI agreement amendment request_update.doc?d=files/free/79/679/toi_agreement_amendment_request_update.doc EN  
6. Finanšu atskaite TOI 2010 Financial Reporting tables_LT_2.xls?d=files/free/79/679/toi_2010_financial_reporting_tables_lt_2.xls EN Aktualizēts: 09.09.2011

2009.gada projektiem 

 Projekta īstenošana                                                                             Piezīmes
1. Līguma grozījumu pieprasījums TOI agreement amendment request_update.doc?d=files/free/79/679/toi_agreement_amendment_request_update.doc EN Aktualizēts: 22.07.2011
2. Projekta īstenošanas rokasgrāmata Projekta_istenošanas_rokasgramata.doc?d=files/free/79/679/projekta_isteno_anas_rokasgramata.doc EN Aktualizēts: 12.10.2011
3. Algu un uzturēšanās izmaksu likmes staff and subsistence costs 2009.doc?d=files/free/79/679/staff_and_subsistence_costs_2009.doc EN  
4. Finanšu atskaite TOI 2009 Financial Reporting tables.xls?d=files/free/79/679/toi_2009_financial_reporting_tables.xls EN Aktualizēts: 20.10.2010
5. Projektu vadlīnijas – vispārīgā informācija vispaariiga_info_2009.pdf?d=files/free/79/679/vispaariiga_info_2009.pdf EN  
6. Projektu vadlīnijas – apakšprogrammas un projektu veidi apaksprogrammas_proj_veidi_2009.pdf?d=files/free/79/679/apaksprogrammas_proj_veidi_2009.pdf EN  

2008.gada projektiem

 Projekta īstenošana                                                                            
1. Projekta grozījumu pieprasījums agreement_amendment_request_2008.doc?d=files/free/79/679/agreement_amendment_request_2008.doc EN
2. Starpziņojums interim_report_2008.doc?d=files/free/79/679/interim_report_2008.doc EN
3. Gala ziņojums final_report_2008.doc?d=files/free/79/679/final_report_2008.doc EN
4. Finanšu atskaite financial_report_2008.xls?d=files/free/79/679/financial_report_2008.xls EN

Darbam nepieciešams Acrobat Reader 9.0, kuru varat lejupielādēt šeit.