Papildu finansējums mobilitātes projektiem

09.12.2008

2007. gada mobilitātes projektu īstenošanas gaitā ir radusies finanšu līdzekļu ekonomija. Uz 2008.gada 1. decembri 2007.gada ekonomija ir 9887.20 EUR. Pieteikties papildu finansējumam var līdz 2009. gada 1. maijam.

Projektu papildus finansējumu apstiprina ievērojot šādus kritērijus:

  • projekta īstenošana turpinās;
  • projekts saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par 2 ballēm;
  • pamatota nepieciešamība palielināt finansējumu - dalībnieku skaita palielināšana, pavadošās personas nepieciešamība, sadarbības partnera objektīvas prasības, projektā neplānoti piedalās dalībnieki ar īpašām vajadzībām;
  • projekta papildus finansējums un apstiprinātais finansējums nepārsniedz projekta pieteikumā pieprasīto.

Papildu finansējuma apjomu projekta pieteicējs pieprasa ar vēstuli, kur pamatota papildu finansējuma nepieciešamība un apjoms. VIAA sniegs rakstisku atbildi divu nedēļu laikā.