Godalgotie Leonardo da Vinci programmas projekti – radoši un daudzveidīgi

04.12.2008

Vakar, 3. decembrī, svinīgā pasākumā piešķirtas ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas 2005. un 2006. gada projektu kvalitātes un veiksmīgāko dalībnieku balvas „Spārni 2008".

Četrām organizācijām un četriem projektu dalībniekiem tās pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Rolands Broks, Valsts sekretāra vietniece struktūrfondu jautājumos un Eiropas lietās Lauma Sīka un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) direktore Dita Traidās.

Konkursa dalībnieki tika vērtēti divās nominācijās: Mobilitātes projektu kvalitātes balva Spārni 2008, ko pasniedz par kvalitatīvu projektu un dalībniekam par veiksmīgu dalību projektā.

Leonardo da Vinci kvalitātes balvu par teicamiem projekta rezultātiem saņēma:

 • P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža par projektu „Sociālās aprūpes studentu praktisko iemaņu un prasmju pilnveidošana vecu ļaužu un invalīdu ilgstošajā aprūpē Vācijā";
 • Arhitektūras veicināšanas fonds par projektu „Jauno
  arhitektu stažēšanās Eiropas arhitektu birojos II";
 • Skrundas arodvidusskola par projektu „Audzēkņu profesionālo iemaņu
  un prasmju pilnveide Slovēnijā";
 • biedrība "Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis" par projektu „Bērnu
  uzticības tālrunis kā bērnu tiesību aizsardzības sistēmas sastāvdaļa".

Veiksmīgākie projektu dalībnieki:

 • Nadežda Vasiļjeva (Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas projekts "Vācu mācību firma kā jauna profesionālā mācību koncepcija: menedžmenta apgūšana");
 • Raimonda Miezīte (Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas projekts "Invalīdu atbalsta grupu vadītāju pieredzes apmaiņa");
 • Jānis Mežinieks (Jaunaglonas arodvidusskolas projekts "Profesionālo prasmju un personības kompetences attīstīšana kvalifikācijas praksē Nīderlandē");
 • Baiba Liepiņa (Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas projekts „RPRV
  pavāru prasmju un iemaņu uzlabošana ES valstīs").

„Konkurss „Spārni" jau kļuvis par tradīciju un patīkamu sacensību. Projektu īstenotāji un dalībnieki labprāt līdzdarbojas šīs tradīcijas kopšanā, un lielā atsaucība dalībai konkursā norāda uz veselīgu attieksmi pret konkurenci. Savukārt mēs, šos projektus administrējošā iestāde, varam būt gandarīti par paveikto un droši šo tradīciju turpināt," svinīgajā pasākumā uzsvēra VIAA direktore Dita Traidās.

Šis bija jau trešais nacionālais Leonardo da Vinci projektu kvalitātes balvas konkurss „Spārni". VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļa to rīko kopš 2004. gada reizi divos gados. Ik gadu konkursu par kvalitatīvāko projektu rīko arī Eiropas Komisija, uz kuru Latvija virza tieši „Spārnu" konkursā izvērtētos labākos projektus.