Uzsāks 93 Leonardo da Vinci mobilitātes projektu īstenošanu

23.05.2008

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir apstiprinājusi 93 mobilitātes (prakses un pieredzes apmaiņas) projektus Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā ar kopējo finansējumu 1 130 000 EUR. Kopumā praksi vai starptautisku pieredzi iegūs 420 dalībnieku.

59 apstiprināto prakses projektu ietvaros 286 cilvēki (profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vai jaunie speciālisti darba tirgū) dosies uz kādu no programmas dalībvalstīm, lai pilnveidotu savas praktiskās iemaņas un zināšanas apgūstāmajā specialitātē.

Savukārt 134 profesionālās izglītības speciālistiem 34 projektu ietvaros būs iespēja gūt starptautisku pieredzi un jaunas zināšanas, izzinot kolēģu pieredzi līdzīgu jautājumu un problēmu risināšanā profesionālās izglītības jomā.

Pavisam VIAA saņēma 132 mobilitātes projektu pieteikumus ar kopējo finansējumu 2,7 milj. EUR, kas ir divreiz lielāks par šajā gadā programmā pieejamo finansējumu. Par neatbilstošiem administratīvajiem kritērijiem tika atzīti 12 projekti un ekspertu kvalitatīvajai vērtēšanai bija nodoti 120 projektu pieteikumi.

Šogad īpaši aktīvu dalību konkursā izrādījuši mazie un vidējie uzņēmumi. „Vēlmes un vajadzības uzlabot savu darbinieku profesionalitāti un piemērot to mūsdienu darba tirgus prasībām izrādījuši dažādu nozaru pārstāvji, piemēram, projekti izstrādāti, lai celtu darbinieku profesionalitāti poligrāfijas nozarē, koka ēka būvniecībā, aromātisko vielu pārstrādē, aitkopībā, dizainā, zobārstniecībā, mērinstrumentu un viesnīcu biznesā un citos", norāda Leonardo da Vinci programmas nodaļas vadītāja Dagnija Dilāne.

Pieteikumus Leonardo da Vinci mobilitātes programmas projektiem varēja iesniegt ne tikai profesionālās izglītības iestādes, bet arī organizācijas, institūcijas un uzņēmumi, kuri vēlas paaugstināt savu darbinieku zināšanu un prasmju līmeni.

Lai gan šogad kopējais saņemto pieteikumu skaits ir mazāks nekā 2007.gadā, iesniegtie projekti ir apjomīgāki un lielākoties paredz vairākas plūsmas, respektīvi, viena projekta ietvaros paredzēti vairāki prakses vai pieredzes apmaiņas braucieni uz dažādām valstīm.

Joprojām iecienītākie Leonardo da Vinci mobilitātes projektu galamērķi ir Vācija, Somija, Lielbritānija, Itālija un Spānija. Ir apstiprināti vairāki mobilitātes projekti, ko paredzēts īstenot sadarbībā ar mūsu kaimiņvalstīm Igauniju un Lietuvu, savukārt aizvien biežāk par prakšu un pieredzes apmaiņas vietām tiek izvēlētas Turcija, Malta, Kipra, Bulgārija un Rumānija.

2007.gadā izsludinātajā konkursā VIAA saņēma 161 mobilitātes projektu pieteikumu, no tiem tika apstiprināti 114. Līdz šim ir īstenoti jau 50 apstiprinātie projekti, bet 39 - uzsākuši savu darbību. Izmantojot jau īstenotajos projektos ieekonomēto finansējumu, ir apstiprināti arī trīs rezerves projektu sarakstā iekļautie 2007.gada projekti.