Izvērtē inovāciju pārneses projektus Leonardo da Vinci programmā

21.04.2008

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ES profesionālās izglītības programmas Leonardo da Vinci atklātajā projektu pieteikumu konkursā saņēmusi 15 inovāciju pārneses projektu pieteikumus, kuros paredzēta Eiropas un pasaules pieredzes izzināšana un labāko profesionālās izglītības metožu, materiālu, darba formu u.c. adaptācija, izplatīšana un izmantošana Latvijā.

Iesniegtajos projektu pieteikumos vēlme pārņemt citu valstu pieredzi izrādīta tādās jomās kā tālmācība, svešvalodu apguve, finanšu pārvaldība, vides aizsardzība, jūrniecības speciālistu kvalifikācijas celšana, elektrotehnikas apguve, lauksaimniecības un tūrisma attīstība.

„Priecē, ka šajā gadā ievērojami pieaudzis iesniegto projektu pārstāvēto tēmu loks, kas uzskatāmi parāda tās problemātiskās jomas, ar ko ikdienā saskaras projektu pieteicēji. Pārņemot citu valstu pieredzi, ir iespēja efektīvi un ātri risināt vismaz daļu no šīm problēmām," skaidro VIAA Leonardo da Vinci programmas nodaļas vadītāja Dagnija Dilāne.

VIAA jau ir veikusi iesniegto projektu administratīvās atbilstības pārbaudi un par tehniskajiem kritērijiem atbilstošiem atzinusi visus iesniegtos projektu pieteikumus. Līdz ar to kvalitatīvajai vērtēšanai, ko veic neatkarīga ekspertu komisija, nodoti 15 inovāciju pārneses projekti. Plānots, ka rezultāti būs zināmi 2008.gada augustā, un jau oktobrī finansējuma saņēmēji varēs uzsākt projektu īstenošanu.

Šogad Leonardo da Vinci programmas inovāciju pārneses projektu īstenošanai kopumā piešķirts finansējums 903 000 EUR apmērā, kas ir par apmēram 70 000 EUR vairāk nekā 2007.gadā.

Inovāciju pārneses projektu pieteikumus līdz 14.martam VIAA varēja iesniegt juridiskas personas - izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību un arodapmācību, kā arī organizācijas, institūcijas un uzņēmumi, kas ir reģistrēti kādā no 33 Leonardo da Vinci programmas dalībvalstīm.

Pirmos inovāciju pārneses projektus Latvijā sāka īstenot tikai 2007.gadā. To ietvaros veido sistēmu, kas atvieglotu ķīmijas un fizikas mācīšanu, rit darbs pie izglītības un profesionālās orientācijas konsultāciju e-rokasgrāmatas izstrādes, sadarbībā ar Somijas kolēģiem plānots uzlabot lauksaimniecības nozares kvalitātes vadības sistēmu un uzsākta jauno speciālistu apmācība starpdisciplinārajā sistēmbioloģijā.

2007.gadā izsludinātajā konkursā VIAA saņēma 14 inovāciju pārneses projektu pieteikumus, no kuriem finansējuma saņemšanai apstiprināja četrus projektus ar kopējo finansējumu 816 560,50 EUR apmērā.