Leonardo da Vinci programmā saņemti 132 projektu pieteikumi

04.03.2008

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ES profesionālās izglītības programmas Leonardo da Vinci atklātajā konkursā saņēmusi 132 mobilitātes (prakses un pieredzes) projektu pieteikumus.

No saņemtajiem mobilitātes projektu pieteikumiem 39 ir prakses projekti jauniešiem, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību, 34 ir prakses projekti cilvēkiem darba tirgū, savukārt 45 ir starptautiskās pieredzes apmaiņas projekti profesionālās izglītības speciālistiem (skolotājiem, karjeras konsultantiem, mācību speciālistiem organizācijās). Kopējais pieejamais ES finansējums šajā gadā mobilitātes projektiem ir 1 130 000 EUR.

Gandrīz trešā daļa (31 %) projektu pieteikumu saņemti no iestādēm un organizācijām, kas pirmo reizi piedalās programmā. Turklāt ir ļoti plašs uzņēmumu pārstāvēto nozaru spektrs - VIAA saņēmusi projektu pieteikumus ne tikai no izglītības iestādēm, bet arī no poligrāfijas uzņēmumiem, zobārstniecības klīnikām, celtniecības un dizaina firmām. Pieaudzis ārpus Rīgas esošo profesionālo izglītības iestāžu loks, kas iesniegušas audzēkņu prakšu projektu pieteikumus.

VIAA ir beigusi saņemto projektu pieteikumu reģistrēšanu un tehnisko atlasi. Par neatbilstošiem tehniskajiem kritērijiem atzīti 14 mobilitātes projektu pieteikumi. Līdz ar to ekspertu komisijas kvalitatīvai vērtēšanai nodoti 118 projektu pieteikumi.

Kvalitatīvo vērtēšanu ekspertu komisija veiks vienu mēnesi. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem finansējumu varēs iegūt tikai tie projekti, kas vērtējumā līdz 100 punktiem būs ieguvuši vidējo vērtējumu virs 50 punktiem. Kvalitatīvais vērtējums projektiem būs zināms maija sākumā.

Pieteikumus mobilitātes projektu īstenošanai Leonardo da Vinci programmā līdz šī gada 8.februārim varēja iesniegt juridiskas personas - izglītības iestādes, kas saistītas ar profesionālo izglītību un arodapmācību, kā arī organizācijas, institūcijas un uzņēmumi.

2007.gadā izsludinātajā konkursā VIAA saņēma 161 mobilitātes projektu pieteikumu, no kuriem finansējuma saņemšanai apstiprināja 114 projektus ar kopējo EK finansējumu 1 126 000 EUR.