Papildu finansējums mobilitātes un sagatavošanas vizīšu projektiem

02.01.2008

2007.gada sagatavošanas vīzītes  projektu, kā arī 2006. un 2007. gada mobilitātes projektu īstenošanas gaitā ir radusies finanšu līdzekļu ekonomija, tādējādi dodot iespēju rezerves sarakstā iekļautajiem projektiem iegūt finansējumu projekta īstenošanai vai jau atbalstītajiem projektiem - papildu finansējumu.

Uz 2008.gada 15.maijā 2007.gada mobilitātes projektu līdzekļu ekonomija ir 753 EUR, savukārt 2006.gada mobilitātes projektu finanšu ekonomija ir 4198,27 EUR.

Lūdzam projektu pieteicējus, kuru 2007.gada mobilitātes projekti iekļauti rezerves projektu sarakstā, pieteikties uz pieejamo finansējumu līdz 2008.gada 1.maijam, savukārt projektu pieteicējus, kuru 2007.gada sagatavošanas vizīšu projekti iekļauti rezerves sarakstā - līdz 1.aprīlim.

Rezerves projektus finansēšanai apstiprina, ievērojot šādus kritērijus:

  • projekta pieteikums iesniegts pirmo reizi;
  • projekta pieteikumu iesniedzis MVU vai projekta pieteikums atbalsta MVU attīstību;
  • projekta pieteicējs ir no īpaši atbalstāmajām teritorijām;
  • projekts atbilst Leonardo da Vinci  programmas nodaļas darba programmas prioritātēm.

2006.gada mobilitātes projektu papildus finansējumu var pieteikt līdz 2008.gada 1. maijam, ja prakse vai pieredzes apmaiņa beidzas līdz 31. maijam. Savukārt 2007.gada mobilitātes projektu papildus finansējumu var pieteikt pēc 2008.gada 30. jūnija.

Projektu papildus finansējumu apstiprina ievērojot šādus kritērijus:

  • projekta īstenošana turpinās;
  • projekts saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par 2 ballēm;
  • pamatota nepieciešamība palielināt finansējumu - dalībnieku skaita palielināšana, pavadošās personas nepieciešamība, sadarbības partnera objektīvas prasības, projektā neplānoti piedalās dalībnieki ar īpašām vajadzībām;
  • projekta papildus finansējums un apstiprinātais finansējums nepārsniedz projekta pieteikumā pieprasīto.

Papildus finansējuma apjomu projekta pieteicējs pieprasa ar vēstuli, kur pamatota papildus finansējuma nepieciešamība un apjoms. VIAA sniegs rakstisku atbildi divu nedēļu laikā.