Iespēja pieteikties konferencei Somijā

02.07.2014

Ir iespēja pieteikties dalībai noslēguma konferencē “Getting More out of Mobility through Perfect Matching”, kas notiks 2014. gada 26. septembrī Helsinkos.

Konference norisināsies angļu valodā. To rīko Ikalinena Amatniecības un dizaina koledža (Somija) Leonardo da Vinci Inovācijas pārneses projekta “Perfect Match - Tools for High Quality Mobility” ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu starptautiskās prakses kvalitāti, izstrādājot veidus, kā atrast atbilstošās prakses vietas uzņēmumos audzēkņu starptautiskajām mobilitātēm.

Informācija par projektā sasniegtajiem rezultātiem, konferences programma un pieteikuma veidlapa ir pieejama projekta mājas lapā: www.perfectmatch.fi 

Par visiem ar konferenci saistītajiem jautājumiem lūgums sazināties ar konferences rīkotājiem.

Projektā izstrādātie produkti ir pieejami arī ADAM datu bāzē.

Uzaicinājums dalībai konferencē: konference_toi_eng.doc?d=files/news/24185/konference_toi_eng.doc EN