2010.gadā plānotie kontaktsemināri Mūžizglītības programmā

07.07.2010

2010.gadā ikvienam interesentam, kas plāno izstrādāt projektu kādā no Mūžizglītības programmas apakšprogrammām (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig) un vēlas atrast starptautiskus sadarbības partnerus, ir iespēja doties uz programmas dalībvalstu rīkotajiem kontaktsemināriem.

Kontaktsemināru tabula 2010.gadam atrodama šeit: llp_contactseminars_2010.xls?d=files/news/3505/llp_contactseminars_2010.xls

Informācija par tiem kontaksemināriem, uz kuriem būs iespējams saņemt stipendiju tiks publicēta VIAA mājas lapas attiecīgās Mūžizglītības programmas Semināru sadaļās. Dalība citos kontaktsemināros ir jāsedz nosūtošai iestādei. Lai uzzinātu nosūtošās iestādes kontaktinformāciju, sazinieties ar konkrētās valsts Nacionālo Aģentūru http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm

Kontaktsemināra mērķis ir iesaistīt programmā jaunus dalībniekus. Semināra laikā dalībnieki tiek iepazīstināti ar programmu un rosināti uzsākt sadarbību piedāvātajā tematiskajā jomā.

Kontaktsemināri ir viens no sagatavošanas vizīšu veidiem. Vairāk par tiem varat uzzināt VIAA mājas lapas attiecīgās Mūžizglītības programmas Sagatavošanas vizīšu sadaļās.