Leonardo da Vinci un Grundtvig kontaktseminārs Slovēnijā

17.05.2011

No 2011.gada 6. līdz 9.oktobrim Slovēnijas nacionālā aģentūra rīko Leonardo da Vinci un Grundtvig programmu kontaktsemināru „Cilvēki ar speciālām vajadzībām mūžizglītībā” (Adults With Special Needs in Lifelong Learning”).

Semināra mērķis veicināt sadarbību starp dažāda veida organizācijām, lai tās varētu sagatavot un pieteikt Leonardo da Vinci vai Grundtvig mobilitātes un partnerības projekta iesniegumus 2012. gada konkursam

Ielūgums: ielugums.pdf?d=files/news/7605/ielugums.pdf
Darba programma: contact_seminar_programme_oct2011.pdf?d=files/news/7605/contact_seminar_programme_oct2011.pdf Aktualizēts: 08.06.2011
Papildu informācija: apraksts.pdf?d=files/news/7605/apraksts.pdf

Kontaktsemināru izmaksu finansēšanai ir iespējams pieteikt Leonardo da Vinci vai Grundtvig sagatavošanas vizīti. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 2 vietas, no kurām 1 vieta Leonardo da Vinci un 1 vieta – Grundtvig apakšprogrammā.

Projekta iesniegumus kontaktsemināram jāiesniedz līdz šī gada 15.jūlijam (pasta zīmogs). Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

Vairāk informācijas par kontaktsemināru, pieteikšanās termiņiem un sagatavošanas vizīšu iesniegumiem var saņemt pie programmas speciālistes Vinetas Bringules (tālr.: 67814739, e-pasts: vineta.bringule@viaa.gov.lv) kā arī VIAA mājas lapas: www.viaa.gov.lv sadaļā Grundtvig un Leonardo da Vinci.