Leonardo da Vinci kontaktseminārs Turcijā

16.08.2011

No 2011.gada 14. līdz 16.novembrim Turcijas nacionālā aģentūra rīko Leonardo da Vinci apakšprogrammas kontaktsemināru "Profesionālā izglītība no uzņēmumu perspektīvas" („Vocational Education from Enterprises’ Perspectives”). Semināra mērķis veicināt sadarbību starp dažāda veida organizācijām, lai tās varētu sagatavot un pieteikt Leonardo da Vinci partnerību, mobilitātes un inovāciju pārneses projektu iesniegumus 2012. gada konkursam.

Ielūgums: iel_gums.doc?d=files/news/8671/iel_gums.doc

Darba programma: darba_programma.doc?d=files/news/8671/darba_programma.doc

Papildu informācija: papildus_inform_cija.doc?d=files/news/8671/papildus_inform_cija.doc

Kontaktsemināru izmaksu finansēšanai ir iespējams pieteikt Leonardo da Vinci sagatavošanas vizīti. Latvijas pārstāvjiem seminārā pieejamas 3 vietas. 

Projekta iesniegumus kontaktsemināram jāiesniedz līdz šī gada 5.septembrim (pasta zīmogs).
Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

Vairāk informācijas par kontaktsemināru, pieteikšanās termiņiem un sagatavošanas vizīšu iesniegumiem var saņemt pie programmas speciālistes Vinetas Bringules (tālr.: 67814739, e-pasts: vineta.bringule@viaa.gov.lv ) kā arī VIAA mājas lapā: www.viaa.gov.lv .