Leonardo da Vinci kontaktseminārs Itālijā

12.10.2010

No 17. līdz 20. novembrim Itālijas  nacionālā aģentūra rīko Leonardo da Vinci kontaktsemināru Romā „Cīņa pret nabadzību un sociālo atstumtību – Mūžizglītības programmas ieguldījums” (Fight against poverty and social exclusion: the contribution of Life Long Learning Programme).

Lasīt vairāk »

Leonardo da Vinci kontaktseminārs Lielbritānijā

21.09.2010

No 24. līdz 27. novembrim Lielbritānijas nacionālā aģentūra Braitonā rīko Leonardo da Vinci un Grundtvig apakšprogrammu kontaktsemināru „Tehnoloģijas un mācīšanās” (Technology and Learning: Using Technology to Support the Learning Process and Overcoming the Digital Divide).

Lasīt vairāk »

Leonardo da Vinci kontaktseminārs Čehijā

03.09.2010

No 17. līdz 20. novembrim Čehijas nacionālā aģentūra rīko Leonardo da Vinci kontaktsemināru Prāgā „Profesionālās izglītības speciālistu kompetenču attīstība” (“Developing Competences for Professionals in VET”).

Lasīt vairāk »

Leonardo da Vinci kontaktseminārs Beļģijā

01.09.2010

No 25. līdz 27. oktobrim Beļģijas nacionālā aģentūra rīko Leonardo da Vinci kontaktsemināru Briselē „Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālās izglītības uzlabošanai” (European Credit System to Improve Vocational Education and Training).

Lasīt vairāk »

Leonardo da Vinci kontaktseminārs Turcijā

01.09.2010

No 25. līdz 27. oktobrim Turcijas nacionālā aģentūra rīko Leonardo da Vinci kontaktsemināru Antālijā „Profesionālās izglītības mācību kvalitātes celšana” (Improving the Quality of Vocational Learning Activities).

Lasīt vairāk »

Leonardo da Vinci kontaktseminārs Polijā

01.09.2010

No 13. līdz 16. oktobrim Polijas nacionālā aģentūra rīko Leonardo da Vinci kontaktsemināru Varšavā „Eiropas sadarbība starp universitātēm un uzņēmumiem profesionālās izglītības un augstākās izglītības jomā” (European Cooperation Between Universities and Enterprises in the VET and HE field).

Lasīt vairāk »

Zināmi inovāciju pārneses projektu konkursa rezultāti

24.08.2010

Eiropas Komisija un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Mūžizglītības programmā Leonardo da Vinci apstiprinājusi četrus inovāciju pārneses projektus. Apstiprināto projektu ietvaros sabiedrība tiks izglītota par bezmaksas programmatūru izmantojuma iespējām, augstskolās izmēģinātas radošas mācību metodes, teorētiski un praktiski izglītoti jau strādājoši elektriķi un izveidots e-apmācību kurss profesionālo skolu audzēkņiem. Projektu kopējais finansējums ir 1 117 819 EUR.

Lasīt vairāk »

Leonardo da Vinci kontaktseminārs Rumānijā

19.08.2010

No 28. septembra līdz 2. oktobrim Rumānijas nacionālā aģentūra rīko Leonardo da Vinci kontaktsemināru Sinaijā „Starptautiskas mobilitātes, kas veicina iekļaušanos darba tirgū” (Transnational Mobilities for a Better Insertion on the Labour Market).

Lasīt vairāk »