Izsludināts projektu kvalitātes konkurss „Spārni 2011”

29.08.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi pieteikšanos projektu kvalitātes konkursam „Spārni 2011”, kurā tiks noteikti veiksmīgākie un kvalitatīvākie Mūžizglītības programmas apakšprogrammu – Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig – projekti.

Šī gada konkursā izvirzītas deviņas nominācijas:

 • 2008. gada Comenius partnerība;
 • 2008. gada Grundtvig partnerība;
 • 2008. gada Leonardo da Vinci partnerība;
 • 2009. gada Grundtvig darbnīca;
 • 2007. gada un 2008. gada Leonardo da Vinci inovāciju pārnese;
 • 2007. gada, 2008. gada un 2009. gada Erasmus intensīvā programma;
 • 2007. gada, 2008. gada un 2009. gada Leonardo da Vinci mobilitāte (katrā gadā atsevišķs nominētais projekts).

Tādējādi konkursā var piedalīties:

 • institūcijas, kas īstenojušas 2008. gada projektu iesniegumu konkursā apstiprinātos Comenius, Leonardo da Vinci un Grundtvig partnerības projektus (tikai koordinatori);
 • 2009. gadā apstiprinātos Grundtvig darbnīcas projektus;
 • 2007. un 2008. gadā apstiprinātos Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektus;
 • 2007., 2008. un 2009. gadā apstiprinātos Leonardo da Vinci mobilitātes projektus;
 • 2007., 2008. un 2009. gadā apstiprinātos Erasmus intensīvās programmas projektus.

Lai pieteiktos konkursam, projektu īstenotāji līdz 2011. gada 30. septembrim ir aicināti iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu VIAA ES Mūžizglītības programmas departamentam (adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050) projekta pašvērtējumu.

Katru iesniegumu kopā ar projekta gala atskaiti vērtēs divi VIAA izvirzīti eksperti, nosakot vērtējumu punktu skalā līdz 100.

Nacionālais kvalitātes balvas konkurss ir VIAA iniciatīva, ar kura palīdzību VIAA vēlas popularizēt ne tikai Mūžizglītības programmas sniegtās iespējas, bet arī akcentēt kvalitatīvas projekta izstrādes un vadības nozīmi, motivēt projektu vadītājus jaunām un radošām idejām, kā arī vecināt sadarbību starp projekta partneriem.

Eiropas Komisija rīko līdzīgu projektu kvalitātes konkursu, nosakot veiksmīgākos projektus visu Mūžizglītības programmas dalībvalstu konkurencē. Līdz ar to „Spārni 2011” konkursa laureātus VIAA virzīs arī starptautiskajam konkursam.

Konkursa nolikums: nolikums_ar_gt_parakstu.pdf?d=files/news/8003/nolikums_ar_gt_parakstu.pdf

Pašnovērtējuma veidlapa: sp_rni_2011projekta_pa_v_rt_juma_veidlapa.xls?d=files/news/8003/sp_rni_2011projekta_pa_v_rt_juma_veidlapa.xls


Vairāk informācijas:

Maija Dreimane,
Tālr.: 67830833
e-pasts: maija.dreimane@viaa.gov.lv