Latvijas Tehnoloģiskais centrs izstrādājis e-studiju kursu „Inovācijas menedžments”

11.12.2012

2012.gada 30.septembrī beidzās Latvijas Tehnoloģiskā centra īstenotais Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekts „ E-Learning Innovation Management Course for Vocational Training”. Projekta rezultāts - izstrādāts un ieviests inovācijas menedžmenta studiju kurss e-vidē.

Lai sniegtu iespēju Latvijas profesionālās izglītības dalībniekiem kļūt konkurētspējīgiem Eiropas darba tirgū, Latvijas Tehnoloģiskais centrs izveidoja projektu, ar mērķi izstrādāt un ieviest inovācijas menedžmenta studiju kursu e-vidē. E-studiju kurss „Inovācijas menedžments” (E-IM kurss) ir izstrādāts atbilstoši darba tirgus prasībām, tādējādi novēršot profesionālās izglītības sistēmas nepilnības.

Dr. Gundega Lapiņa, projekta E-IM vadītāja:

 „Lai radītu jaunu produktu vai pakalpojumu, cilvēkam ir nepieciešamas zināšanas kādā noteiktā nozarē. Šis kurss var būt noderīgs tiem, kas ieguvuši izglītību kādā citā specialitātē un kam jau ir darba pieredze šajā jomā, kā arī tiem, kas vēlas palielināt savu inovācijas potenciālu.”

Kursa ietvaros pieci partneri no četrām dalībvalstīm – Latvijas Tehnoloģiskais centrs (Latvija), Rīgas Tehniskā Universitāte (Latvija), Alto universitātes Helsinku Biznesa skolas Mazā biznesa centrs (Somija), Koventrijas universitātes uzņēmums (Apvienotā Karaliste) un Baltijas izglītības tehnoloģiju institūts (Lietuva) – ir izstrādājuši e-studiju kursu, lai padarītu inovācijas menedžmenta apguvi ne vien vienkāršu un saistošu, bet arī ērtu apgūšanai. Studentu ērtībām mācību materiāli strukturēti sešās sadaļās jeb zināšanu virzienos, kuros skaidroti dažādi inovācijas procesā būtiski posmi. Mācību materiāls papildināts ar saistītiem uzdevumiem un pārbaudes darbiem, lai ļautu studentam nostiprināt apgūtās zināšanas. Papildus sniegts plašs atsauču un interneta resursu materiāls, lai apgūtu tematikas padziļināti.

Jaunajā E-IM kursā ietilpst šādas sadaļas: Inovācija: teorija un prakse, Radošums un inovatīva uzņēmējdarbība, Jaunu produktu attīstība, Inovācijas finansēšana, Intelektuālā īpašuma pārvaldība inovācijas procesā un Inovācijas atbalsta sistēmas.

Kursa izstrādes laikā projekta komanda ieguva vērtīgu pieredzi, apgūstot gan e-studiju metodiku, gan kursa pasniegšanu virtuālā vidē (Moodle), gan arī veidojot kursa saturu atbilstoši vajadzību analīzes rezultātiem, diskutējot par kopīgu kursa dizainu un stilu. Kursa veidotāji sastapās ar starpkultūru atšķirībām biznesā,  kā arī reizēm ar atšķirīgu terminu izpratni un interpretāciju. Pateicoties veiksmīgai un pārdomātai projekta vadībai, visi problēmjautājumi tika atrisināti un projekta rezultātā ir izveidots jauns, kvalitatīvs e-studiju kurss „Inovāciju menedžments”.

Kursa veidotāji pārliecinājās, ka izveidot e-studiju kursu ir daudz grūtāk nekā uzrakstīt mācību grāmatu. Tomēr projekta nobeigumā ir milzīgs gandarījums, ka darbs ir labi paveikts un ka šī darba augļus baudīs uzņēmēji un studenti četrās Eiropas valstīts. Par kursa izplatīšanu katrā projekta dalībvalstī atbildīgs attiecīgās valsts projekta partneris. Latvijā E-IM kurss pieejams Latvijas Tehnoloģiskajā centrā un Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī vidējās un augstākās profesionālās izglītības iestādēs, kuru pasniedzēji kļuvuši par E-IM konsultantiem. Projekta laikā par E-IM konsultantiem kļuva pasniedzēji no Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas, Rīgas Tehniskās koledžas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Daugavpils universitātes un Latvijas Mākslas akadēmijas.

Inovācija ir, galvenais, ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes virzītājspēks. Stratēģijas „Eiropa 2020” programmas pamata iniciatīvā „Inovācijas Savienība” ir teikts: „Nākotnē mums ir jāspēj daudz labāk pārvērst pētījumu rezultātus jaunos produktos un pakalpojumos, ja gribam saglabāt konkurētspēju pasaulē un uzlabot dzīves kvalitāti Eiropā.”

Joprojām Eiropas Savienības darba tirgū pastāv nopietna problēma – daudzu uzņēmēju un profesionālās izglītības programmu beidzēju zināšanas un prasmes neatbilst darba tirgus prasībām. Indivīdu, mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī valstu konkurētspējai ļoti nozīmīgas ir inovācijas menedžmenta zināšanas. Inovācija ir atslēgvārds, kas pavadīs uzņēmējus un visus iedzīvotājus gadu desmitiem, un zināšanas, kas saistītas ar inovācijas procesiem, būs nepieciešamas ne vien profesionāļiem, bet arī ierindas darbiniekiem.