Pieaugušie apgūst sevis pilnveidošanas prasmes starptautiskās mācību sanāksmēs

14.10.2012

2011.gada rudenī Mālpils novada domē tika uzsākts Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas partnerības projekts „Tūrisma kompetences- kvalifikācija un atzīšana” sadarbībā ar Bulgārijas, Slovēnijas, Portugāles un Vācijas partneriem.

Projekta mērķis ir paplašināt pieaugušo neformālās izglītības ceļā iegūto profesionālo iemaņu atzīšanas/sertificēšanas iespējas partnervalstīs. Katrā no tām ir izveidota mācību grupa, kas apgūst tūrisma organizēšanas un vadības zinības pēc vienotas programmas 180 stundu apjomā specialitātei „Tūrisma asistents”. Tas ir īpaši aktuāli tieši Mālpils novadā, kur ir gan bagāts tūrisma potenciāls, gan arī regulāri tuvi un tāli viesi, ar ko sadarbojamies daudzveidīgajos ES Mūžizglītības programmas projektos. Jau kopš janvāra Mālpilī notiek šīs programmas apguve Vidzemes augstskolas pasniedzēju vadībā. Mācībās iesaistījušies un pirmo pusgadu ar visiem praktiskajiem uzdevumiem un testiem veiksmīgi izturējuši ir astoņpadsmit mālpilieši.

Vieslektors A.Greiss (Vācija)

Vieslektors A.Greiss (Vācija)

Trīs no mācību tēmām tiek apgūtas kopīgās starptautiskās mācību sanāksmēs, piedaloties ārzemju partneriem. 3.-6.septembrī šāda sanāksme notika Mālpilī, kad kopā ar viesiem no Vācijas, Portugāles, Bulgārijas un Slovēnijas vācu vieslektora Alfreda Greisa vadībā apguvām tēmu „Pašmenedžments” (Self-management) 16 stundu apjomā. Papildus mācībām iepazīstinājām viesus ar tūrisma piedāvājumiem Mālpils novadā, kā arī ļāvām darboties keramikas studijā.
 
Lūk, ko stāsta mācību dalībnieki gan par projektu kopumā, gan arī par starptautisko sanāksmi:

Kāpēc iesaistījāties projektā?
- Projektā iesaistījos, jo vēlējos uzzināt un iemācīties kaut ko jaunu.
- Vēlos apgūt zināšanas un prasmes tūrisma gida specialitātē, lai varētu organizēt ekskursijas, kas saistītas ar dabas iepazīšanu un izpēti.
- Projekta tematika ļauj apjaust savas spējas tūrisma produktu izveidošanā, savukārt pašmenedžments ir pamatakmens, bez kura nevar iztikt neviena pašnodarbināta persona.
- Mācībās iesaistījos, lai sevi pilnveidotu. Ģimenē visi esam lieli ceļotāji (gan ar tūrisma firmām, gan individuāli), un maršrutu sastādīšana ir jāveic pašiem. Šajās mācībās tas arī tiek mācīts. Ir daudz arī citu praktisku atbilžu par interneta resursiem, kur smelties informāciju, kā pareizi rezervēt naktsmītnes, kādas ir mūsu - ceļotāju -tiesības attiecībā pret tūrisma firmām, kā rīkoties situācijās, kad lidostā rodas problēmas ar bagāžu utt.
- Projektā iesaistījos, lai savā brīvajā laikā iemācītos ko jaunu. Vairāk šajā projektā piesaistīja vārds "tūrisms", jo man patīk ceļot. Bet izrādījās, ka zem tā slēpjas daudz apakš tēmu, ar kurām savā dzīvē līdz šim nebiju saskārusies. Līdz šim esmu ieguvusi daudz noderīgas informācijas un ceru iegūt vēl līdz projekta beigām. Nenovērtējams ir tas, ka tuvāk esmu iepazinusies ar mālpiliešiem, kas piedalās šajā projektā.
- Es uzskatu, ka ikviena cilvēka pienākums, pirmkārt, jau pašam pret sevi, ir arvien censties sevi pilnveidot un papildināt zināšanas - pilnveidot sevi gan garīgi, gan fiziski. Tā kā man samērā bieži iznāk pa Mālpili vadāt ekskursantu grupas un mans darbs saistīts ar tūrisma maršrutu izstrādi un ar cilvēkiem, tad šajā projektā es nevarēju nepiedalīties.

Ko Jums dod šīs mācības?
- Šīs mācības man dod iespēju papildināt un pilnveidot jau esošās zināšanas par dabas tūrisma iespējām Latvijā un ārpus tās robežām.
- Jaunas zināšanas un iespējas noder vienmēr, un tūrisma projekts, savā ziņā, ir izaicinājums sev. Tā kā nākotnē domājam iesaistīties lauku tūrismā, tad zināšanas, kuras jau ir un turpmāk vēl tiks iegūtas,  noderēs mūsu idejas realizācijai.
Ar prieku gaidu katru nākamo lektora Andra lekciju, patīkami satikt un komunicēt ar tik gaišu un pozitīvu cilvēku. Šajā laikā ir uzzināts daudz  interesanta un specifiska par tūrisma jomu, ar ko ikdienā mēs nesaskaramies un reizēm pat nevaram iedomāties, kā tas notiek un kā to risināt. Apmeklējot kādu tūrisma objektu, skatos uz to jau ar "citu aci" - cenšos saskatīt gan "+", gan "-". Pieredze ir jāgūst un jākrāj, - kas zina, kā dzīve var pagriezties un kādas zināšanas būs nepieciešamas.
- Šajās mācībās ieguvu jaunas zināšanas par to, kā plānot savu laiku, kā komunicēt darbā ar kolēģiem, kā organizēt darbus un sasniegt pozitīvus rezultātus.
- Mācības man deva iespēju iemācīties pašai sakārtot savu dienu un laiku.
- Projekta laikā sev atklāju patiesības par sevi pašu, guvu teorētisko apstiprinājumu dzīvē pieredzētajam, bet nenodefinētajam uzņēmuma vadības jomā.

Kā Jums  patika mācības vieslektora vadībā?
- Mācības ar vieslektoru bija interesantas, labi organizētas.
- Šīs mācības bija ļoti interesantas un aizraujošas, jo pats vieslektors bija aktīvs, viņā bija patīkami klausīties.
- Fascinēja lektora plašās zināšanas, spēja uztvert grupas noskaņu, lielās komunikatīvās prasmes.
- Iespēja  atsvaidzināt vācu valodas zināšanas, kuras nav lietotas 20 gadus. Paldies pasniedzējam, kurš, zinot, ka šī valoda mums nav dzimtā,  runāja nesasteigti un samērā vienkāršoti, lai būtu saprotams pat bez tulkošanas.
- Mācības ar vieslektoru ļoti patika - interesanti, emocionāli lasīta lekcija un ļoti labs tulkojums. Man tā ir jauna pieredze. Varēju arī pārbaudīt savas vācu valodas zināšanas.
- Ar smaidu, labu humora devu, atraktivitāti, draudzību un atvērtu sirdi šīs nodarbības trīs dienu garumā vadīja gudrs un pieredzējis vieslektors no Vācijas A. Greiss. Zināmas un ne tik zināmas lietas par pašmenedžmentu, paškompetenci, komunikāciju, atgriezenisko saiti saskarsmē ar cilvēkiem viņš spēja salikt pa „plauktiņiem”. Neapšaubāmi, iegūtās zināšanas un vērtīgie padomi lieti noderēs manai personīgajai izaugsmei, darbā un komunikācijā ar cilvēkiem.

Kā veicās savstarpējā sazināšanās un saprašanās ar ārzemju viesiem?
- Viesi bija ļoti pozitīvi noskaņoti, gatavi komunicēt ar mums un mēs centāmies atbildēt ar to pašu.
- Visi mūsu viesi bija ļoti atsaucīgi. Man visspilgtāk atmiņā palika tas, kā viņi priecājās, kad Kristīne viņiem uz rokām uzzīmēja smaidiņus. :)
- Par projekta grupas cilvēkiem jāsaka, ka tie ir savējie – gan mālpilieši, gan bulgāri, slovēņi, vācieši, portugālis. Ar jebkuru bija viegli kontaktēties un atkal bija izdevība atsvaidzināt svešvalodas prasmes.
- Viesi no citām valstīm bija ļoti draudzīgi. Bija interesanti tas, ka sarunas norisinājās daudzvalodīgā gaisotnē, gan vācu, angļu, krievu un arī latviešu valodās. Šī ir kārtējā motivācija pilnveidot valodu zināšanas, lai varētu labāk sarunāties.

Projekta īstenošana sniedz jaunu pieredzi visiem: gan mācību dalībniekiem, gan projekta organizatoriem, gan arī nodarbību vadītājiem. Jau pēc pirmajām nodarbībām bija skaidrs, ka mums ir paveicies atrast tieši tos pasniedzējus, kas mums ir vajadzīgi (to apliecina arī mācību grupas sastāva stabilitāte un neatslābstošā motivācija). Esam ļoti gandarīti gan par Vidzemes Augstskolas Tūrismu un viesmīlības vadības fakultātes dekāna profesora Dr.art. Jāņa Kalnača sākotnējo atbalstu, gan par veiksmīgo sadarbību ar docētājiem Mg.art., Mg.oec. Lindu Lotiņu un Dr.geogr. Andri Kleperu, kurš piedalījās arī starptautiskajā mācību sanāksmē Mālpilī.

Andris Klepers, Vidzemes Augstskolas docētājs: „Šīs apmācības ar mūžizglītības ideju rada lielu gandarījumu, jo esam vienā grupā ar pieredzējušiem, citos virzienos izglītotiem un ļoti motivētiem studējošiem. Tā ir ļoti radoša grupa, kur kombinācija ar topošām labām zināšanām un prasmēm tūrismā ir daudzsološa. Galvenā tūrisma plūsma tuvākajā nākotnē būtu saistāma ar Gaujas Nacionālā parka aktivitātēm būt par pirmās izvēles tūrisma galamērķi ārvalstniekiem Latvijā ārpus Rīgas. Mālpils tuvums Siguldai ir noteicošais, lai ar radošu cilvēku domu tūrisms attīstītos šajā pusē. Lai izdodas savu prasmju un zināšanu pilnveide un radošuma attīstība, kas noteikti piešķirs impulsu Mālpils novada izaugsmei.”
Projekts turpinās...