Pieredzes stāsts: attīsta zaļo mācību vidi

18.12.2015

No 2013. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. jūlijam VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” īstenoja Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projektu „Grüne Lernlandschaften” (Zaļā mācību vide). 

Šajā projektā bija iesaistītas 11 Eiropas Dārzkopības skolas no 8 valstīm (Latvija, Polija, Ungārija, Austrija, Šveice, Vācija, Nīderlande un Beļģija).

Kopš 2010. gada „Bulduru Dārzkopības vidusskolas” dārzkopības nodaļas audzēkņi piedalās Eiropas jauno dārznieku prasmju konkursos, kurus organizē Eiropas Dārzkopības skolotāju asociācija sadarbībā ar dažādām Eiropas dārzkopības skolām sākot ar 2002. gadu. Pateicoties šiem kontaktiem, tikām uzaicināti piedalīties Leonado da Vinci projekta izstrādē, kas norisinājās 2013. gada janvārī Šveicē Muttenz profesionālajā skolā.

Projekta mērķis bija veicināt starptautisko sadarbību starp dārzkopības skolām Eiropā, pilnveidot teorētiskās un praktiskās zināšanas dārzkopības, dārzu ierīkošanas un floristikas jomā, apgūt jaunas profesionālās prasmes skolās, kompetenču centros un profesionālajos uzņēmumos, izzināt partneriestāžu dārzkopības apmācības saturu un metodes.

Projekta ietvaros VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” pedagogi un audzēkņi ir īstenojuši 12 aktivitātes, 37 mobilitātes (21 pedagogiem, 16 izglītojamajiem). Ikviena projekta ietvaros īstenotā aktivitāte gan Latvijā, gan pie partneriem Eiropas dārzkopības skolās bija izzinoša, interesanta, profesionāli ļoti vērtīga ar saplānotām vizītēm profesionālajos dārzkopības uzņēmumos.

2014. gada janvārī Vācijā, Minsterē aktivitātes ietvaros tika apmeklēta lielākā dārzkopības izstāde Eiropā Essen IPM 2014, spraudeņaugu audzētava Volmary, Minsteres Botāniskais dārzs, dārza centri Dahlmann un Münsterland. Kapu apstādījumu kultūra un tradīcijas tika izzinātas Havixbeck kapsētā. Minsteres–Wollbekas  Dārzkopības un lauksaimniecības izglītības centrā tika apskatītas  dažādas praktisko nodarbību telpas un varēja vērot praktisko nodarbību procesu.

Aktivitāte Floristy schow norisinājās Polijā Bielsko-Biala Dārzkopības skolā 2014. gada aprīlī. Šīs aktivitātes mērķis bija dalīties praktisko darbu pieredzē floristikas specialitātes jomā, piedaloties paraugdemonstrējumos, kur katram dalībniekam bija jāpagatavo 3 darbi (pušķis, vainags un stādīto augu kompozīcija), parādot savas valsts aktuālākās tendences, materiālus un tehniskos risinājumus. Vizīte uz stādu audzētavu Kapias, kas nodarbojas ar dekoratīvo kokaugu un puķu stādu audzēšanu.

2014. gada augustā Šveicē norisinājās „7. Eiropas Jauno dārznieku prasmju konkurss”, ko organizēja Oeschberg un Niederlenz Dārzkopības skolas. Piedaloties šajā konkursā, pedagogi ieguva idejas dažādu metožu izmantošanā pārbaudes darbiem un iespēju vērot, kā dotos uzdevumus pilda dažādu Eiropas dārzkopības skolu pārstāvji. Izanalizējot konkursa rezultātus, mēs labāk izprotam mūsu stiprās un vājās pozīcijas, kas liek pilnveidot mūsu mācību procesu.

2014. gada augustā notika aktivitāte Ungārijā Szentes dārzkopības skolā „Paprikas audzēšana un pārstrāde Dienvidungārijā”. Tika apmeklēti vairāki paprikas, dārzeņu un garšaugu audzēšanas un pārstrādes uzņēmumi, kā arī Szegedas Universitātes Botāniskais dārzs.

VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskolā” 2014. gada septembrī norisinājās aktivitāte „Praktiskās nodarbības apzaļumošanā un floristikā”. Aktivitātes ietvaros tika organizēti vairāki pasākumi: lekcija „Sēru izstrādājumu tradīcijas Latvijā” ar praktisko nodarbību sēru izstrādājuma veidošanā; lekcija „Kapu apstādījumu tradīcijas Latvijā” , apmeklējot arī Raiņa, Brāļu un Meža kapus Rīgā; praktiskā nodarbība „Kapu apstādījumu ierīkošana”; vizītes uz kokaudzētavu Baltezers un LU Botānisko dārzu Rīgā.

2014. gada decembrī Vācijā, Dortmundē profesionālā skolā norisinājās projektu koordinatoru seminārs, kurā tika izstrādāts Leonardo da Vinci partnerības projekta augu saraksta vadlīnijas.

2015. gada janvārī Šveicē, Muttenz profesionālajā skolā norisinājās aktivitāte „Kokaugu pazīšana ziemā”, kur praktisko nodarbību ietvaros ar dažādām mācību metodēm un tehniskajiem līdzekļiem tika mācīta kokaugu pazīšana bezlapu stāvoklī, kā arī apstādījuma plānošana. Šī bija lieliska iespēja novērtēt Šveices skolas tehniskās iespējas profesionālo priekšmetu apmācībā un mācību materiālu izstrādē. Aktivitātes dalībnieki apmeklēja arī Bāzeles Universitātes Botānisko dārzu.

Aktivitāte „Dārzkopība Hamburgā” norisinājās Vācijā, Hamburgā 2015. gada martā. Tika apmeklēts Hamburgas Botāniskais dārzs, lielākā Eiropas stādaudzētava Lorenz von Ehren,  un Eiropas lielākā kapsēta Friedhof Ohlsdorf, lai uzzinātu par kapsētas dārznieka darba specifiku. Dažādas praktiskās nodarbības norisinājās Hamburgas lielajā ziedu tirgū, Dārzkopības kompetenču un konsultāciju centrā, kā arī vēstures muzejā, apmeklējot tematisko izstādi par pilsētas apzaļumošanu. Aktivitātes dalībnieki Hamburgas profesionālajā skolā iesaistījās arī profesionālās angļu valodas nodarbībā.

Ikgadējais Eiropas dārzkopības skolotāju seminārs noritēja Polijā, Bielsko-Biala dārzkopības skolā 2015. gada aprīlī. Šis seminārs pulcēja 40 skolotājus no 13 Eiropas valstīm, kur tika apspriesti aktuālākie jautājumi dārzkopības izglītības jomā un notika vizītes uz stādaudzētavu Kapias, šampinjonu audzētavu Polok, plastmasas ražotni Prosperplast.

2015. gada jūnijā aktivitāte „Vertikālie dārzi un jumta dārzi” norisinājās Beļģijā, La Reid profesionālajā skolā. Tika gūta vērtīga praktiskā pieredze, ierīkojot 2 veidu zaļās sienas (gan āra apstākļos, gan iekštelpās). Apskatīts jumta dārzs un tā augu sortiments. Ar interesi tika vērots, kā atvērto durvju dienu organizē La Reid profesionālā skola. Apmeklēts tika Topiari parks (no kokiem un krūmiem cirptas figūras) Durbuy pilsētā un Berinzennes dabas parks.

Aktivitāte „Augu daudzveidība” noritēja 2015. gada jūlijā Latvijā ar plānotām vizītēm uz dendroloģisko parku Lazdukalni, bioloģisko saimniecību Ragāres, saimniecību Strēlnieki un SIA JLD kokaudzētavu, iepazīstot plašāku augu daudzveidību.

Noslēguma aktivitāte bija saistīta ar gala atskaites veidošanu. Tā notika Beļģijā Eupen profesionālajā skolā 2015. gada jūlijā pie projekta galvenās koordinatores. Tika apmeklēti arī profesionālie uzņēmumi: ziedu salons Blumen Kreusch, dārza centrs Die Gärtnerei Hermann, substrāta ražotne Eifelhum un ārstniecības augu dārzs Herba Sana.

Projekta laikā Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagogiem un izglītojamajiem bija iespēja viesoties dažādās Eiropas dārzkopības skolās, redzēt kā norit mācību process, kāds ir mācību vides tehniskais aprīkojums, izzināt dažādas mācību metodes un paņēmienus, apmainīties ar mācību materiāliem, idejām. Tā bija iespēja labāk izprast kā ir organizēta dārzkopības profesionālā izglītība citās valstīs.

Organizējot gan konkursus, gan praktiskās nodarbības, tika veidotas internacionālas audzēkņu darba grupas, kas veicināja savstarpējo komunikāciju, svešvalodu pielietošanu, un motivē profesionāli pilnveidoties.

Pedagogi, kas aktīvi bija iesaistījušies projekta mobilitātēs un aktivitātēs, savu mācību priekšmetu programmas ir papildinājuši ar jaunām tēmām, materiāliem, darba lapām un mācību metodēm. Kopīgi izveidotais augu saraksts kalpos kā sortimenta standarts, kuru var izmantot arī citas dārzkopības izglītības iestādes.

Pateicoties šim Leonardo Da Vinci projektam, esam iesaistījušies arī Erasmus+ partnerības projektā par bioloģisko daudzveidību.

 

Vairāk foto projekta īstenotāja mājaslapā: www.bulduri.lv 

Pieredzes stāsta autore: Gunta Jēkabsone, projekta koordinatore