Leonardo da Vinci mobilitātes projekti

2013.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/73/673/call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/73/673/strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/73/673/llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/73/673/llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/73/673/llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

2013_mob_lv_1_24_01_2013.pdf?d=files/free/73/673/2013_mob_lv_1_24_01_2013.pdf EN Aktualizēts: 28.01.2013
5.

Vadlīnijas par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu

Applicants Guide LLP eForms 2013.doc?d=files/free/73/673/applicants_guide_llp_eforms_2013.doc EN  
6.

Pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība

leo_mob_2013.doc?d=files/free/73/673/leo_mob_2013.doc LV  
7.

Izmaksu likmes 2013.gadam

likmes_leo_mobilit_2013.xls?d=files/free/73/673/likmes_leo_mobilit_2013.xls LV  
8.

Kvalitatīvas sadarbības pamatprincipi

kvalitativas_sadarbibas_pamatprincipi LEO MOB.doc?d=files/free/73/673/kvalitativas_sadarbibas_pamatprincipi_leo_mob.doc LV  
 

Projektu īstenošana

   
9.

Līdzekļu pieprasījuma veidlapa

lidzeklu_pieprasijums_2013.doc?d=files/free/73/673/lidzeklu_pieprasijums_2013.doc LV  
10.

Finansēšanas plāna veidlapa valsts budžeta iestādēm

1.pielikums.Fin.plāns.xls?d=files/free/73/673/1.pielikums.fin.pl_ns.xls LV  
11.

Pieredzes apmaiņas līguma paraugs (slēdzams ar dalībnieku)

ligums_sanemejs_dalibnieks_pieredzes_apmaina_2013.doc?d=files/free/73/673/ligums_sanemejs_dalibnieks_pieredzes_apmaina_2013.doc LV  
12.

Prakses līguma paraugs (slēdzams ar dalībnieku)

ligums_sanemejs_dalibnieks_prakse_projekts_2013.doc?d=files/free/73/673/ligums_sanemejs_dalibnieks_prakse_projekts_2013.doc LV  
13.

Dalībnieka atskaites paraugs angļu valodā IVT

Example Participant Report IVT.pdf?d=files/free/73/673/example_participant_report_ivt.pdf EN  
14.

Dalībnieka atskaites paraugs PLM

Example Participant Report PLM.pdf?d=files/free/73/673/example_participant_report_plm.pdf EN  
15.

Dalībnieka atskaites paraugs angļu valodā VETPRO

Example Participant Report VET.pdf?d=files/free/73/673/example_participant_report_vet.pdf EN  
16.

Gala atskaites paraugs angļu valodā IVT

Example Beneficiary Report IVT_Final_no cert.pdf?d=files/free/73/673/example_beneficiary_report_ivt_final_no_cert.pdf EN  
17.

Gala atskaites paraugs angļu valodā PLM

Example Beneficiary Report PLM_Final_no cert.pdf?d=files/free/73/673/example_beneficiary_report_plm_final_no_cert.pdf EN  
18.

Gala atskaites paraugs angļu valodā VETPRO

Example Beneficiary Report VETPRO_Final_no cert.pdf?d=files/free/73/673/example_beneficiary_report_vetpro_final_no_cert.pdf EN  
19.

Vispārīgie noteikumi

visparigie_noteikumi_pie_liguma 2013_LV.doc?d=files/free/73/673/visparigie_noteikumi_pie_liguma_2013_lv.doc LV  
20.

Vadlīnijas par Mobility Tool lietošanu

Mobility Tool - Guide for Beneficiaries of the LdV projects 28 08 2013.doc?d=files/free/73/673/mobility_tool_guide_for_beneficiaries_of_the_ldv_projects_28_08_2013.doc EN  

2012.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/73/673/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/73/673/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/73/673/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/73/673/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/73/673/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

leo_mob_2012.pdf?d=files/free/73/673/leo_mob_2012.pdf LV  
5.

Vadlīnijas par pieteikuma veidlapu aizpildīšanu

Applicants Guide LLP eForms 2012.doc?d=files/free/73/673/applicants_guide_llp_eforms_2012.doc EN  
6.

Pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kārtība

LEO MOB 2012.doc?d=files/free/73/673/leo_mob_2012.doc LV  
7.

Izmaksu likmes 2012.gadam

likmes_leo_mobilit_2012.xls?d=files/free/73/673/likmes_leo_mobilit_2012.xls LV  
8.

Kvalitatīvas sadarbības pamatprincipi

kvalitativas sadarbibas pamatprincipi.doc?d=files/free/73/673/kvalitativas_sadarbibas_pamatprincipi.doc LV  
 

Projektu īstenošana 

   
9.

Līdzekļu pieprasījuma veidlapa 

Lidzeklu pieprasijums 2012_lab.doc?d=files/free/73/673/lidzeklu_pieprasijums_2012_lab.doc LV   
10.

Vadlīnijas par Mobility Tool lietošanu

Mobility Tool Beneficiary Guide v 20120530.doc?d=files/free/73/673/mobility_tool_beneficiary_guide_v_20120530.doc EN   
11.

Pieredzes apmaiņas līguma paraugs (slēdzams ar dalībnieku)  

ligums_sanemejs_dalibnieks_pieredzes_apmaina_2012.doc?d=files/free/73/673/ligums_sanemejs_dalibnieks_pieredzes_apmaina_2012.doc LV  
12.

Prakses līguma paraugs (slēdzams ar dalībnieku) 

ligums_sanemejs_dalibnieks_prakse_projekts_2012.doc?d=files/free/73/673/ligums_sanemejs_dalibnieks_prakse_projekts_2012.doc LV   
13.

Finansēšanas plāna veidlapa valsts budžeta iestādēm 

1.pielikums.Fin.plāns.xls?d=files/free/73/673/1.pielikums.fin.pl_ns.xls LV  
14.

Līguma vispārīgie noteikumi 

visparigie_noteikumi_pie_liguma.doc?d=files/free/73/673/visparigie_noteikumi_pie_liguma.doc LV   

 

2011.gads

  Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti     
 1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/73/673/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN   
 2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/73/673/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV  
 3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/73/673/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
 4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa: Vispārīga informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu aprakstillp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/73/673/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/73/673/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/73/673/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
5.  Izmaksu likmes likmes_leo_mobilit_2011.xls?d=files/free/73/673/likmes_leo_mobilit_2011.xls LV  
  Dokumenti pieteikuma izstrādei    
6. Pieteikuma veidlapa MOB pieteikums2011.pdf?d=files/free/73/673/mob_pieteikums2011.pdf LV  
7. Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas Applicants Guide LLP eForms 2011.doc?d=files/free/73/673/applicants_guide_llp_eforms_2011.doc EN  
8. Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji Pieteikumu iesniegsanas kārtība LEO MOB 2011.doc?d=files/free/73/673/pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_leo_mob_2011.doc LV  
  Projektu īstenošana    
9. Līguma vispārīgie noteikumi visparigie_noteikumi_pie_liguma.doc?d=files/free/73/673/visparigie_noteikumi_pie_liguma.doc LV  
10.  Pieredzes apmaiņas līguma paraugs (slēdzams ar dalībnieku)                       ligums_sanemejs_dalibnieks_pieredzes_apmaina_2011.doc?d=files/free/73/673/ligums_sanemejs_dalibnieks_pieredzes_apmaina_2011.doc LV   
11. Prakses līguma paraugs (slēdzams ar dalībnieku) ligums_sanemejs_dalibnieks_prakse_projekts_2011.doc?d=files/free/73/673/ligums_sanemejs_dalibnieks_prakse_projekts_2011.doc LV   
12. Gala atskaites paraugs angļu valodā IVT Example Beneficiary Report IVT_2_2011.PDF?d=files/free/73/673/example_beneficiary_report_ivt_2_2011.pdf EN Aktualizēts: 23.09.2011
13. Gala atskaites paraugs angļu valodā PLM Example Beneficiary Report PLM_2_2011.PDF?d=files/free/73/673/example_beneficiary_report_plm_2_2011.pdf EN Aktualizēts: 23.09.2011
14. Gala atskaites paraugs angļu valodā VETPRO Example Beneficiary Report VET_2_2011.PDF?d=files/free/73/673/example_beneficiary_report_vet_2_2011.pdf EN Aktualizēts: 23.09.2011
15. Dalībnieka atskaites paraugs angļu valodā IVT Example Participant Report IVT_2_2011.PDF?d=files/free/73/673/example_participant_report_ivt_2_2011.pdf EN Aktualizēts: 23.09.2011
16. Dalībnieka atskaites paraugs PLM Example Participant Report PLM_2_2011.PDF?d=files/free/73/673/example_participant_report_plm_2_2011.pdf EN Aktualizēts: 23.09.2011
17. Dalībnieka atskaites paraugs angļu valodā VETPRO  Example Participant Report VET_2_2011.PDF?d=files/free/73/673/example_participant_report_vet_2_2011.pdf EN Aktualizēts: 23.09.2011
18. Līdzekļu pieprasījuma veidlapa Lidzeklu_pieprasijums_2011.doc?d=files/free/73/673/lidzeklu_pieprasijums_2011.doc LV  
19. Finansēšanas plāna veidlapa valsts budžeta iestādēm 1.pielikums.Fin.plāns.xls?d=files/free/73/673/1.pielikums.fin.pl_ns.xls LV  
  Palīgmateriāli    
20. Projektu īstenošanas rokasgrāmata Mobility Tool Beneficiary Guide.doc?d=files/free/73/673/mobility_tool_beneficiary_guide.doc EN