Leonardo da Vinci partnerības projekti

2013.gads

6.

Vadlīnijas pieteicējiem par veidlapas aizpildīšanu

 Applicants Guide LLP eForms 2013.doc?d=files/free/78/678/applicants_guide_llp_eforms_2013.doc EN  
7. Projekta pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kritērijus  leo_partneribas_iesniegsana_2013.doc?d=files/free/78/678/leo_partneribas_iesniegsana_2013.doc LV  
  Projekta īstenošana  
8. Starpatskaite progress_report_lv_2013.doc?d=files/free/78/678/progress_report_lv_2013.doc LV  
 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums Call 2013 uzaicinājums iesniegt priekšlikumus.pdf?d=files/free/78/678/call_2013_uzaicin_jums_iesniegt_priek_likumus.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes stratēģiskās prioritātes 2013.pdf?d=files/free/78/678/strat_isk_s_priorit_tes_2013.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

LLP Guide Part I 2013.pdf?d=files/free/78/678/llp_guide_part_i_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIa 2013.pdf?d=files/free/78/678/llp_guide_part_iia_2013.pdf EN

 

LLP Guide Part IIb 2013.pdf?d=files/free/78/678/llp_guide_part_iib_2013.pdf EN

 
  Dokumenti pieteikuma izstrādei    
4. Pieteikuma veidlapa  Partnerships 2013_EN_04.12.2012.pdf?d=files/free/78/678/partnerships_2013_en_04.12.2012.pdf EN  
5. Izmaksu likmes  izmaksu_likmes_leo_partneribas 2013.doc?d=files/free/78/678/izmaksu_likmes_leo_partneribas_2013.doc LV  

2012.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Komisijas uzaicinājums ek_uzaicinajums_2012.pdf?d=files/free/78/678/ek_uzaicinajums_2012.pdf LV  
2. Stratēģiskās prioritātes Stratēģiskās prioritātes 2012.pdf?d=files/free/78/678/strat_isk_s_priorit_tes_2012.pdf LV  
3.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa Vadlīnijas pieteicējiem - vispārīgā informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu apraksti

Vadlīnijas iesniedzējam  - Vispārīgā daļa I.pdf?d=files/free/78/678/vadl_nijas_iesniedz_jam_visp_r_g_da_a_i.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Apakšprogrammas un projektu veidi II a.pdf?d=files/free/78/678/vadl_nijas_iesniedz_jam_apak_programmas_un_projektu_veidi_ii_a.pdf EN

 

Vadlīnijas iesniedzējam - Projektu veidi II b.pdf?d=files/free/78/678/vadl_nijas_iesniedz_jam_projektu_veidi_ii_b.pdf EN

 
 

Dokumenti pieteikuma izstrādei

   
4.

Pieteikuma veidlapa

partneribas_piet_veidlapa.pdf?d=files/free/78/678/partneribas_piet_veidlapa.pdf EN

 
5.

Izmaksu likmes

izmaksu likmes LEO partnerībām 2012.doc?d=files/free/78/678/izmaksu_likmes_leo_partner_b_m_2012.doc LV

 
6.

Vadlīnijas pieteicējiem par veidlapas aizpildīšanu

Applicants Guide LLP eForms 2012.doc?d=files/free/78/678/applicants_guide_llp_eforms_2012.doc EN

 
7.

Projekta pieteikumu iesniegšanas un vērtēšanas kritērijus

LEO partnerības 2012_iesniegshana2.doc?d=files/free/78/678/leo_partner_bas_2012_iesniegshana2.doc LV

Aktualizēts: 09.02.2012
 

Projekta īstenošana

  
8. Starpatskaite progress_report_lv_2012.doc?d=files/free/78/678/progress_report_lv_2012.doc LV  

 

2011.gads

 Projekta izstrāde Piezīmes
  Pamatdokumenti    
1. Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/78/678/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN  
2. Mūžizglītības programmas (MP) 2011.gada pieteikumu
konkursa sludinājums:
Call 2011 sludinajums_lv.pdf?d=files/free/78/678/call_2011_sludinajums_lv.pdf LV  
3. Stratēģiskās prioritātes Call 2011 prioritates_lv.pdf?d=files/free/78/678/call_2011_prioritates_lv.pdf LV  
4.

Vadlīnijas pieteicējiem:

  • I daļa: Vispārīga informācija
  • IIa: Apakšprogrammas un projektu veidi
  • IIb: Projektu veidu aprakstillp_guide 2011 Part 1 General provisions.pdf?d=files/free/78/678/llp_guide_2011_part_1_general_provisions.pdf EN

llp_guide 2011 Part 2a Subprogrammes and actions.pdf?d=files/free/78/678/llp_guide_2011_part_2a_subprogrammes_and_actions.pdf EN

 

LLP Guide 2011 Part 2b Fiches.pdf?d=files/free/78/678/llp_guide_2011_part_2b_fiches.pdf EN

 
5. Izmaksu likmes likmes_leo_partneriibaam_2011.doc?d=files/free/78/678/likmes_leo_partneriibaam_2011.doc LV  
6. Starpatskaite progress_report_lv_2011.doc?d=files/free/78/678/progress_report_lv_2011.doc LV Aktualizēts: 27.06.2012 
  Dokumenti pieteikuma izstrādei    
 7. Pieteikuma veidlapa partner_pieteikums_2011_2v.pdf?d=files/free/78/678/partner_pieteikums_2011_2v.pdf EN Aktualizēts: 17.01.2011
 8. Veidlapu aizpildīšanas vadlīnijas Applicants Guide LLP eForms 2011.doc?d=files/free/78/678/applicants_guide_llp_eforms_2011.doc EN  
 9. Projektu iesniegumu iesniegšana un vērtēšanas kritēriji Pieteikumu iesniegsanas kārtība LEO PT 2011.doc?d=files/free/78/678/pieteikumu_iesniegsanas_k_rt_ba_leo_pt_2011.doc LV  
  Palīgmateriāli    
 10. Vadlīnijas par datu ievadi EST datu bāzē vadlīnijas pieteicējiem LV.doc?d=files/free/78/678/vadl_nijas_pieteic_jiem_lv.doc LV  Aktualizēts: 24.04.2013
 11. Video par datu ievadi EST datu bāzē Saite uz video EN  
  Projekta izstrāde    
 12. Finansēšanas plāna veidlapa valsts budžeta iestādēm 1.pielikums.Fin.plāns.xls?d=files/free/78/678/1.pielikums.fin.pl_ns.xls LV  

2010.gads

Projekta izstrāde 
Pamatdokumenti  
Eiropas Parlamenta lēmums par Mūžizglītības programmas dibināšanu ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf?d=files/free/78/678/ep_leemum_par_muuzigl_progr_dibinaahanu.pdf EN
Mūžizglītības programmas (MP) 2010.gada pieteikumu konkursa sludinājums konkursa slud 2010.pdf?d=files/free/78/678/konkursa_slud_2010.pdf LV
                              I daļa. Stratēģiskās prioritātes    Strategiskas prioritates 2010.pdf?d=files/free/78/678/strategiskas_prioritates_2010.pdf LV
                              II daļa. Vadlīnijas pieteicējiem   
                                          Vispārīga informācija     LLP part1_en 2010.pdf?d=files/free/78/678/llp_part1_en_2010.pdf EN
                                          Apakšprogrammas un projektu veidi part2_en 2010.pdf?d=files/free/78/678/part2_en_2010.pdf EN
Darbam nepieciešams Acrobat Reader 9.0, kuru varat lejupielādēt šeit  
  
Starpatskaite Progress report LV 2010.doc?d=files/free/78/678/progress_report_lv_2010.doc LV

2009.gads

Projekta īstenošana                                                                            
Starpatskaite starpatskaite_2009.doc?d=files/free/78/678/starpatskaite_2009.doc LV
Vadlīnijas EST projektu datu bāzes lietošanā pieteicējiem guide_to_est_for_benefciaries.doc?d=files/free/78/678/guide_to_est_for_benefciaries.doc EN
Gala atskaites formas paraugs 2009_LEO04_FR_READ_ONLY.pdf?d=files/free/78/678/2009_leo04_fr_read_only.pdf LV