Uzņemošais mācību brauciens Ventspilī

26.10.2011

Uzņemošais mācību brauciens bija lieliska iespēja gan starptautiskā vidē iepazīstināt kolēģus no Eiropas valstīm ar savu skolu un pilsētu, Latvijas izglītības sistēmu un tās vērtībām, gan, piedaloties diskusijās un sarunās, pārņemt citu valstu pieredzi izglītības darba organizēšanā.

Pārsla Kopmane, Ventspils 1.ģimnāzijas direktore

Ar milzīgu sajūsmu uzņēmām ziņu, ka apstiprināts mūsu skolas iesniegtais projekts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Caurviju programmas mācību braucienam par tēmu „Inovācijas un radošās pieejas- kvalitatīvas izglītības priekšnoteikums. Matemātikas un dabaszinātņu mācīšana”. 

Mācību braucienā uzņēmām sešus viesus – izglītības vadošos darbiniekus – no Anglijas, Itālijas, Francijas, Polijas un Austrijas. Pēc mūsu viesu teiktā, šīs piecas dienas paskrēja kā viens mirklis.

Organizējot šo braucienu vēlējos, lai ārvalstu kolēģi ieraudzītu mūsu skolā tās vērtības, ar kurām mēs  lepojamies, lai iepazītu Ventspils skaistākās vietas, bet galvenais, lai saprastu un pārliecinātos par pēctecību un mērķtiecību inovāciju ieviešanā savstarpējā sadarbībā „IZM – skola – interešu izglītības centri – augstskola – uzņēmumi.”

Programma bija plaša – tika organizētas praktiskas nodarbības kopā ar pamatskolēniem no visām Ventspils pilsētas skolām pasākumā „Izspēlē Mendeļejeva sapni”, viesiem bija iespēja piedalīties atklātajās stundās 10.-12.klasēs matemātikas, ķīmijas, fizikas un bioloģijas priekšmetos, tika lasītas lekcijas, viesi kopā ar mūsu skolotājiem un skolēniem diskutēja par tēmu „Matemātika un dabaszinātnes skolā.” Apmekējot mūsu organizētās aktivitātes, viesi  atzīmēja augsto zināšanu līmeni mūsu skolēniem, inteliģento uzvedību un skolotāju prasmi strādāt ar talantīgiem bērniem, izmantojot dažādas darba metodes, veicinot praktiskā darba iemaņas, saistībā ar apkārtējo vidi. 

Apmeklējot Ventspils Augstskolu, viesi pārliecinājās par sadarbību ar vispārizglītojošām skolām kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanā. Priecājos, ka ārvalstu kolēģi ar ļoti lielu interesi uzdeva jautājumus un iesaistījās diskusijās.

Tiekoties ar IZM un ESF  projekta „Dabaszinātnes un matemātika”, visi varēja pārliecināties par  reformu nozīmi  dabaszinātņu un matemātikas izglītībā Latvijā  - rezultātiem un problēmām. Interesants un saistošs ārvalstu viesiem bija Jaunrades nama apmeklējums, kur viņi pārliecinājās par Ventspils jauniešu plašajām iespējām ārpusstundu aktivitātēs matemātikā un dabaszinātnēs, kā arī par to, ka planetārijs un observatorija ir palīgs skolotājam dabaszinātņu mācību procesa organizēšanā skolēnu izziņas interešu un motivācijas  veidošanā.

Mēs iepazīstinājām mūsu viesus ar Ventspils pilsētas attīstību – realitāti un plāniem, tiekoties ar Domes priekšsēdētāja vietnieku, viesojoties Ventspils Zinātniskajā un Pārventas  bibliotēkās un Digitālajā centrā. 

Pēc viesu teiktā, atmiņā viņiem paliks Ventspils jūrmala, ziedu piramīdas un dobes, skaistās un sakoptās ielas, atjaunotā Ventas pils. Vislielākais pārsteigums  mācību brauciena dalībniekiem bija 1.ģimnāzijas kora "Dzeguzītes" koncerts  noslēguma vakarā – kaut ko tik skaistu neviens no viņiem nebija gaidījis.

Savukārt manas, kā šīs vizītes organizatores, sirdi sildīs viesu pateiktie vārdi un ieraksti Ventspils 1.ģimnāzijas viesu grāmatā – „Paldies par viesmīlību, izcilo vizītes organizāciju, mēs esam sapratuši, ka pie Jums katrs darbs ir svarīgs un tiek paveikts kārtīgi. Mēs aizvedīsim sev līdz Jūsu enerģiju, optimismu, inovatīvo darbību un stāstīsim saviem kolēģiem par lielisko sadarbību starp skolu un pašvaldību, skolu un citām institūcijām.”