Pēc pieredzes uz Austriju

27.12.2011

2011. gada 13.novembrī Austrijas pilsētā Graz ieradās mācību brauciena grupa Nr.13, kuru pārstāvēja izglītības darbinieki no Latvijas, Beļģijas, Dānijas, Holandes, Anglijas, Itālijas, Somijas, Lietuvas un Rumānijas, uzņemošā valsts – Austrija. Lai arī versijas par skaitli „13” ir dažādas, mācību brauciens izvērsās veiksmīgs un patiesi pieredzi bagātinošs. 

Pirmās mācību brauciena dienas dalībnieki pavadīja lekcijās, iegūstot informāciju par Austrijas izglītības sistēmu un skolēnu ar īpašām vajadzībām integrāciju profesionālās izglītības iestādēs. Lekciju laikā katrs no grupas dalībniekiem prezentēja arī savas valsts izglītības sistēmu un skolēnu integrācijas procesus. 

Mācību praktiskā daļa sastāvēja no dažādu izglītības iestāžu apmeklējumiem. Pārsvarā organizatori prezentēja arodskolas, profesionālās izglītības iestādes un karjeras izaugsmes centrus Grācas un Leibnitcas apkārtnē. Kā pirmā bija brauciena organizatoru (Landesschulrat fur Steiermark/Abteilung Berufsschulen) pārstāvētā profesionālās izglītības iestāde - “Vocational school for manufacturing (bakers, confectioners, butchers, tailors and dressmakers) and retail trades in Gleinstätten”, kurā skolēni 14-18 gadu vecumā apgūst dažādu arodu prasmes. 

Par sevišķi interesantu un pieredzi bagātinošu grupas dalībnieki atzīmēja Alpha Nova-Cafe Famos apmeklējumu. Organizācijas galvenais mērķis ir iesaistīt darba tirgū jauniešus ar īpašām vajadzībām. Organizācija saņem daļēju valsts finansējumu. Organizācijā tiek apmācīti un nodarbināti jaunieši ar īpašām vajadzībām. Praktiskās nodarbības notiek  konditorejā un kafejnīcā, par darbu skolēni saņem atalgojumu. Organizācijas vadība dalījās pieredzē par grūtībām, ar kurām sastapušies darbības sākotnējā posmā, uzsverot, ka cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija darba tirgū ir sarežģīts process un atzina, ka sabiedrības izglītošana ir ļoti svarīga. Nepieciešams lauzt daudz stereotipu un kliedēt aizspriedumus par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

Katrā apmeklētajā izglītības iestādē tās vadība iepazīstināja ar metodēm, kuras izmanto strādājot ar skolēniem ar īpašām vajadzībām un integrējot skolas vidē. Vidēji katrā 15 skolēnu klasē tiek integrēti 3 skolēni ar īpašām vajadzībām vai cittautieši. Mācību brauciena dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī vairākās mācību stundās. 

Par sarežģītāko uzdevumu mācību brauciena laikā varētu uzskatīt grupas atskaites sagatavošanu, jo katru dienu līdz vēlai pēcpusdienai notika mācību aktivitātes, līdz ar to atskaites gatavošana tik atlikta uz vakariem. Katru vakaru grupas dalībnieki tikās viesnīcas semināru zālē un gatavoja savu individuālo atskaiti, kas pēc tam tika apkopota vienā kopējā gala atskaitē. Gatavojot atskaiti, neformālā gaisotnē daudz tika diskutēts un apspriestas izglītības iespējas un izglītības sistēmas pozitīvās un negatīvās puses katrā valstī. Tāpat tika pārrunātas sadarbības iespējas un projektu idejas nākotnē. Pēc mācību brauciena tiek plānoti Comenius projekti, kuru potenciālie sadarbības partneri būs Latvija, Anglija un Dānija. Skolēnu apmaiņas projektu īstenošanā ieinteresēti ir visi grupas dalībnieki.  

Mācību braucieni ir lieliska iespēja gūt pieredzi un papildināt savas zināšanas, salīdzināt un analizēt dažādus viedokļus, tā ir iespēja iepazīt citu valstu kultūru un citu valstu pārstāvjus un iepazīstināt ar Latviju un izglītības nozari, kā arī atrast potenciālos projektu partnerus.