Izglītošana izcilības veicināšanai jeb izglītības sistēma Skotijā

07.05.2012

2011. gadā pieteicos mācību braucienam „Pedagogu tālākizglītības sistēma Skotijā” un ieguvu brauciena stipendiju, lai dotos uz Edinburgu, Skotijā. Vizīti organizēja Skotijas skolotāju profesionālā asociācija (The General Teaching Council for Scotland- GTCS), kuras mērķis ir izglītības satura jautājumi un izglītības reforma Skotijā.

Uzmanību piesaista tas, ka GTCS ir neatkarīga organizācija, kas aizstāv ne tikai skolotāju intereses un skolotāja profesiju kā nacionālo vērtību, bet arī attīsta izglītības projektus mācību procesa nodrošināšanai augstākajā līmenī.

Iepazināmies ar GTCS priekšvēsturi, funkcijām un metodiku, kuru tā izmanto, lai pārstāvētu skolotāju intereses, celtu to profesionālismu un nodrošinātu augstus izglītības standartus kopējā mācību procesā. Tāpat ieguvām informāciju par skolotāju atlases sistēmu (The Induction System) un valsts un pašvaldību lomu izglītības kvalitātes celšanā. Iepazināmies ar sistēmu, kādā pašvaldības nodrošina pedagogu tālākizglītību, kas ir cieši saistīta ar pedagoga darba izvērtējumu un profesionālo attīstību (Continuous Professional Development).

Vizītes laikā viesojāmies Kingslandas pamatskolā un Peblas vidusskolā

Kingslandas pamatskola atrodas skaistā vietā pilsētiņas nomalē. No skolas logiem paveras plaši un skaisti skati uz apkārtni - ielejā esošo pilsētu, kalniem un ceļu. Skolēni mūs sagaidīja ar skotu dziesmu, un neilgi pēc direktores teiktās uzrunas viņi bija mūsu gidi ekskursijā pa skolu.

Nevarēja nepamanīt viņu lepnumu par skolu, informētību par jebkuru jautājumu, atbildīgu un rūpīgu attieksmi pret jaunāko klašu skolēniem. Skola strādā pēc programmas, kas ļauj īstenot holistisko pieeju. Piemēram, ja bērni mācās par Ēģipti, tad veido mūmiju modeļus, ja par vidi, tad tiek veidoti projekti ar interesantiem piedāvājumiem apkārtējās vides uzlabošanai.

Skolas vizuālo noformējumu veido skolēnu darbi, un viņi labi zina, kurš ir kura darba autors. Tāpat skolēniem ir piemērota atpūtas jeb fizisko aktivitāšu zona skolas pagalmā. Katru dienu ir stundu garš pārtraukums, kuru bērni pavada ārā, rotaļājoties un sportojot.

Peblas vidusskolā mūs sagaidīja skolēnu mūzikas ansamblis un skolēnu pašu gatavotas pusdienas. Šajā skolā jauniešiem ir iespējas dažus mācību priekšmetus izvēlēties pašiem un kā skolotāji, tā skolēni apliecināja, ka tā ir papildus motivācija mācīties.

Skola Skotijā ir iestāde, kurā visi mācās - skolēni, skolotāji un pati sabiedrība. Tikāmies ar vecāku pārstāvjiem, kuri dalījās pieredzē, kā iesaistīties skolas dzīvē un atvieglot skolotāju ikdienu, lai viņi varētu veikt galveno - mācīt bērnus. Skolas administrācija iepazīstināja ar pedagogu novērtēšanas sistēmu. Katru gadu pedagogs pats izanalizē savu darbību un nosaka nākotnes uzdevumus.

Vizītes vecāko grupu skolās un augstākās izglītības iestādēs

Viesojāmies arī Anniesland koledžā (Anniesland College) un Sratklaidas Universitātē (Strathclyde University), kura sagatavo jaunos pedagogus. Īpaši nozīmīga bija skolotāju profesionālās attīstības sistēmas iepazīšana (CPD), kas balstās uz pedagogu pašrefleksiju un savu vajadzību turpmāko noteikšanu jau sākot no studijām universitātē (Strathclyde University). Saskatīju līdzību ar pedagogu novērtēšanas sistēmas izstrādi projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” arī mūsu valstī, jo atšķirības ir vērts papētīt dziļāk un izvērtēt, kā tās varētu ieviest arī mūsu valstī.

Mums tika dota iespēja iepazīties ar Skotijas izglītības politiku „Izglītošana izcilības veicināšanai” (Educating for Excellence) visos tās līmeņos. Iepazinām arī valstī notiekošo izglītības attīstības reformu ar nosaukumu „Izglītības saturs izcilības veicināšanai” (Curriculum for Excellence). Tāpat tika nodrošināta iespēja jautāt un iegūt informāciju gan kā no skolēniem, pedagogiem, skolotājiem, izglītības iestāžu administratoriem, pašvaldībām un valsts izglītības darbiniekiem, tā arī no profesionālo organizāciju, augstskolu mācībspēku un administrācijas pārstāvjiem un studentiem.

Mācību brauciena plānojums bija ļoti saspringts, un laiks pilnībā tika izmantots, tā nodrošinot pēc iespējas vairāk tikšanos un dažādu darbinieku viedokli un skatījumu par pedagogu tālākizglītības sistēmu Skotijā. Nevar neatzīmēt arī grupas savstarpējās profesionālās pārrunas neformālajos komunikāciju vakaros. Īpaši vēlos uzteikt grupas vienotību, neskatoties uz dažādo vidi, ko katrs dalībnieks pārstāvēja. Es šo dažādību raksturotu, kā sapratni un vispārējās izpratnes veicinošu, nevis kavējošu faktoru. Visa projekta laikā dalībnieku vidū bija ļoti lielā atvērtība un ārkārtējā ieinteresētība piedāvātajos tematos.

Tieši šobrīd, kad arī mūsu valstī ir tik daudz diskusiju par to, kādai jābūt nākotnes izglītībai, bija vērtīgi iepazīties ar citu valstu pieredzi, tā paplašinot savu redzesloku un izpratni par iespējām.