Informāciju tehnoloģijas ir ikdiena mācību procesā Spānijā

02.10.2012

Marijas Micķevičas, Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas mērķis dodoties uz Teruelu bija iepazīt izglītības iespējas un inovācijas izglītībā Teruel provincē. Saskatīt mazas, jaunas lietiņas visur un atvest ideju līmenī uz savu valsti.

2000.gadā vietējie  aktīvisti organizēja kustību „Teruela  eksistē’’, lai  pievērstu   Spānijas  centrālās  varas pārstāvju interesi   reģiona  problēmām. Pēc tam Teruel reģiona izglītības  iestādes  saņēma  finansējumu  40  miljoni  no  Spānijas  valdības, kas  ļāva  katru  skolu, katru  kabinetu  nodrošināt  ar informācijas komunikācijas tehnoloģijām (IKT).  Pavisam bijām  deviņi  pārstāvji  no Dānijas,Horvātijas,Turcijas,Dānijas,Polijas,Rumānijas,Čehijas,Ungārijas  un  Latvijas.

Pirms  Mācību brauciena  tika  saņemta  darba  programma. Pirmajā  pasākuma dienā  katras valsts  pārstāvis  prezentēja  un  akcentēja  būtiskāko savas  valsts  izglītības  sistēmā, iepazīstināja  ar  savu darba specifiku. Šai nolūkā  man  lieliski  noderēja  iztulkotais buklets  par  Dagdas  novada Izglītības, kultūras un  sporta  nodaļas (IKS) nodaļu, kurā  atspoguļoju  svarīgākās  skolēnu  un  skolotāju  aktivitātes. Ārzemju kolēģiem  radās interese par  pasākumiem, ko mēs  organizējam novadā (piemēram, Olimpiešu kliņģeris, Gada izglītības  darbinieks, daudzveidīgā  interešu  izglītība u.tml.)

Mācību brauciena ietvaros notika tikšanās ar  Teruel  skolotāju izglītības  centra pārstāvjiem, kas  vada izglītojošos seminārus, darba grupas skolotājiem, kas  notiek  pēcpusdienā. Skolotāji paši izvirza sev interesējošas  tēmas, tiekas ar  citu skolu kolēģiem, cenšas rast  kopīgus  risinājumus.

Vakarā mēs  devāmies  uz gaismu apspīdētu skolas ēku, kas dienā  ir parasta vidusskola, bet  vakarā kalpo kā  Teruel  valodu  skola. Skolā   notiek  angļu, vācu, franču  un  itāļu  valodu  apguve. Valodu  kursi  skolā  notiek viena  gada  garumā, lai  finālā kursanti sekmīgi nokārtotu  eksāmenu. Maksa ir  tikai  90,00 Eiro   reģistrācijai (drošības  nauda). Skolā mācās apmēram 1000 studentu. Gribētāju skaits mācīties ir  krietni  lielāks, tāpēc mācības liek  katram  audzēknim sarosīties.

Kopā ar pārējiem mācību brauciena dalībniekiem  bija  iespēja  apmeklēt  angļu  un  vācu  valodas nodarbības, parunāt  ar  kursantiem. Kursanti uzdeva  mums  jautājumus - no kurienes  mēs  esam, vai patīk ŗedzētais  Spānijā? Ar skaudību pētīju  bagātīgo  metodisko literatūru  valodu  apguvei. Spānijas  valdība  ņēma  vērā  lielo  cilvēku  interesi  par  valodām  un  izveidoja  tādas  valodu  skolas  visās  Spānijas  pilsētās. Skolā var  mācīties  no  14  gadiem (visas svešvalodas, izņemot angļu) līdz  sirmam  vecumam. Valodas ir  iespējams arī  apgūt tālmācībā, tikai  klātienē  ierasties  uz  eksāmenu .Tas ir izdevīgi tiem kursantiem, kas  dzīvo tālu no Teruel.

Skolā strādā  deviņi ārzemju pedagogi, kas tikšanās laikā uzsvēra: „Lai apgūtu svešvalodu  vislabākais  veids ir  doties to mācīties uz  to valsti, kur tā ir  dzimtā  valoda.”

Apmeklējām  izglītības iestādi Colegio Victoria Diaz, kur  visa  skola  apmācībā  izmanto  kooperatīvās  mācīšanās  metodi, vērojām  stundas, iepazināmies  ar  vērtēšanas  sistēmu. Arī skolotājs  pats darbojas darba  grupā  līdzās skolēniem. Skolas administrācija ar lepnumu  stāstīja par  to ,kā  skolotāji strādā ,izmantojot šo metodi, ka  vecāki, kuru bērni uzsāk  mācības šinī skolā, ir obligāti  iepazīstināti ar  šo metodi. Vērojot stundas, pārliecinājos, ka metode strādā - bērnu grupa  saņem  uzdevumu, veic un prezentē uzdevumu. Sākumskolā  visi  skolēni  nēsā košus  halātiņus. Arī skolotājs, vadot  stundu  uzvelk  tādu  košu  halātiņu.

Skolēnu  attieksme  pret  mācību  darbu mobilizē  daudzus  skolēnus (skolotājs  visus  ierakstus  veic  savā  reģistrā). Liela  vērība  tiek  pievērsta  skolēniem  ar  mācīšanās  grūtībām. Ar speciālu  testu palīdzību  nosaka mācību  priekšmetos, kurš  skolēns  ir  slinks un  kurš  nav  spējīgs  uztvert  mācību  vielu. Tālāk  jau  ir  skolotāju  komandas darbs. Skolēniem tiek  organizētas obligātās nodarbības” Kā  mācīties? Kā pārvarēt  radušās problēmas?

Nākošajā dienā devāmies  uz  attālāku skolu, IES Salvador  Victoria /CP  skolu  Monreal del  Campo.

Skolā ir  izmantotas  IKT , sākot  no  trīsgadīgo  bērnu  apmācības  līdz   vidusskolai. Skolu  uzsāk  bērni  6 gadu vecumā. Stunda  ilgst  60  minūtes ar piecu  minūšu starpbrīdi. Skolas  diena  sākas  ar  asambleju, kur  izrunā  par  to, kā  ir  gājis  vakar  un  ko  darīs  šodien, norit  saruna  par  dzīvi  un  tās  gudrībām. Skolotājs  izstāsta kādu  izteicienu, aicina  skolēnus izteikt  savas  domas. Tiek pārbaudīts, kas ir  ieradies skolā. Skolēni  nestaigā  pa  kabinetiem, bet  skolotāji  nāk   uz  klasi, tādejādi tiek  domāts  par  skolēnu  drošību. Skolotājam nav  nekādi mācību materiāli  jānes  uz  klasi, atliek  ievadīt  savu paroli datorā un stunda sākas.  Pārsteidza  skolēnu  disciplīna sākumskolas un pamatskolas klasēs, skolēni  ir    disciplinēti, stundas  laikā  runā, bet  tikai  tad, kad  skolotājs  jautā. Ļoti daudz  skolotāju  vīriešu. Problēmas  sagādā  vidusskolas  skolēni, jo tiem  patīk  kavēt  skolu. Arī šeit  skolēniem  pirmskolā un  jaunākajās  klasēs  ir     skolas  tērps-halātiņš, kas  arī  tikpat  košs  ir  skolotājiem.

Skolēni izglītoti IKT lietošanā mācību procesa laikā

Ar  apbrīnu jūsmojām  par  skolēnu  prasmi   strādāt  ar  interaktīvo tāfeli, portatīvo datoru. Starpbrīdī  pirms stundas  katrs paņem  klēpjdatoru  no  skapja, jo stundas laikā  būs  jāveic noteikti uzdevumi. Skolā ir IT administrators, kas veic  visus  nepieciešamos  darbus, lai  datoros  būtu visa nepieciešamā informācija un tiktu  ievietoti  mājas  darbi. Skolēniem  ir iespēja  papildus  veikt  daudzveidīgus  uzdevumus  priekšmetā, kas ir  ievietoti  skolas mājas  lapā. Skolas mājas lapu atradīsiet šeit.

Plašs mācību materiālu klāsts

Angļu  valodā  ir  pasakaini un  viegli  pieejami  materiāli. Konkrēti  mūsu  apmeklētājās  stundās (angļu valoda un matemātika) skolēniem  mājas  darbs  bija  jāveic  no skolas  mājas  lapas. Spāņu kolēģi  arī  mūs  iesaistīja  aktīvā  darbībā  stundas  laikā. Ja kādam skolēnam  nav  mājās  datora  ar interneta  pieslēgumu, tad  ir iespēja  to  aizņemties  no skolas. IKT  Calamochas tālākizglītības  centrā iepazinām jaunās tehnoloģijas, kas ir pieejamas  skolotājiem  un paši darbojamies praktiski.
Skolās izmanto korporatīvās mācīšanās metodi

Lektors no Madrides Universitātes  vadīja  semināru par  kooperatīvās mācīšanās  metodi. Tas  mums  likās  viss  zināms  un  šķita  mazliet  neparasti, jo šo metodi  mēs  skolās  izmantojām  jau  sen. Teruel  Universitātē  psihologi iepazīstināja  mūs  ar  pētījumu, kurā  viņi pētīja  skolēnu  prasmes  un  to  ietekmi  uz  mācību  procesu, kas  lika  aizdomāties un  kaut  ko  līdzīgu  pamēģināt  pie sevis . Teruel pilsētas  mērs aicināja  uz  tikšanos  mērijā, iepazīstināja  ar  pilsētas attīstības  tendencēm unproblēmām.  Vakaros  notika  grupas ziņojuma  rakstīšana kādā  no  Teruel krodziņiem. Pēdējā  kursu  dienā  iepazinām  pilsētu  Albracimu, baudījām  Teruel festivālu. Un  ceļš  mājup. Katra  mācību  brauciena pozitīvais  rezultāts ir  valodas  zināšanu  pielietojums, citu tautu sadzīves, dabas iepazīšana, jauni  draugi dažādās  valstīs un iespēja uzsākt  jaunu Comenius  projektu Dagdas vidusskolai.
Redzētais, dzirdētais dod stimulu tālākai  sevis un  organizācijas attīstībai.