Interešu izglītība - radošuma veicinātāja

05.07.2013

2012. gada oktobrī Valsts izglītības satura centrs viesos uzņēma interesentus no citām Eiropas valstīm, lai tos iepazīstinātu ar kultūrizglītības, vides interešu izglītības, tehniskās jaunrades un sporta programmu īstenošanu vispārējās un interešu izglītības iestādēs Latvijā.

Vizītes laikā dalībnieki iepazinās ar interešu izglītības sistēmu Latvijā, apmeklēja interešu izglītības iestādes: Tehniskās jaunrades namu Annas2, Rīgas Skolēnu pili, Rīgas Dabaszinību skolu, Cēsu Bērnu un jauniešu centru “Spārni” un viesojās Rīgas Franču licejā. Tādējādi vizītes dalībniekiem bija iespējams ne tikai teorētiski, bet arī praktiski iepazīties ar kultūrizglītības, vides interešu izglītības, tehniskās jaunrades, sporta programmu īstenošanu gan vispārējās izglītības, gan interešu izglītības iestādēs. Vizītes laikā manība tika pievērsta Latvijas unikālajai tradīcijai - Dziesmu un deju svētkiem, to saglabāšanas un pilnveidošanas procesam.

Viesi tikās ar Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas speciālistiem, interešu izglītības ekspertiem, iestāžu vadītājiem, pedagogiem un skolēniem. Tikšanās laikā tika nodrošinātas gan informatīvi izglītojošas prezentācijas, gan ieskats pulciņu nodarbībās, gan diskusijas ar pedagogiem, gan Rīgas Franču licejā mākslinieciski un organizatoriski ļoti augstvērtīgs un emocionāls skolēnu koncerts.

Vizītes dalībnieki augstu novērtēja Latvijas pieredzi interešu izglītības īstenošanā. Viesi atzina, ka skolēniem ir plašas iespējas attīstīt savas intereses un talantus, kopt tautas tradīcijas, saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dalībnieki novērtēja valsts un pašvaldības institūciju atbalstu. Iepazīstoties ar interešu izglītības pieejamību un piedāvājumu mūsu valstī, viņi uzsvēra pedagogu profesionalitāti, radošumu un entuziasmu, mācību procesa un audzēkņu sasniegumu augsto kvalitāti, kultūras tradīciju pārmantošanas nozīmīgumu. Vairums mācību vizītes dalībnieku atzina, ka pārējām Eiropas valstīm ir ko mācīties no Latvijas pieredzes, ka daudzas šeit gūtās idejas un atziņas viņi centīsies iedzīvināt savās valstīs.

Viesi prezentēja arī savu pieredzi bērnu un jauniešu radošuma un talantu attīstīšanā, brīvā laika organizēšanā, socializācijas un integrācijas jautājumu risināšanā. Tas ļāva ne tikai iepazīties ar citu valstu pieredzi, bet arī paskatīties uz sevi „no malas”, ieraudzīt savas stiprās un vājās puses, padomāt par iespējamiem riskiem nākotnē un iespējām tos mazināt vai novērst. Galvenā atziņa - neformālās izglītības nozīmīgums bērnu un jauniešu personības izaugsmē un jaunu zināšanu, praktisku iemaņu un prasmju apguvē, socializācijā un deviantas uzvedības prevencijā. Šādas studiju vizītes ļauj apmainīties pieredzē, apzināt labās prakses piemērus, dibināt kontaktus un veidot sadarbības projektus nākotnē.