Virtuālās mācību platformas – palīgs Latvijas un Eiropas skolotājiem

27.12.2013

Viena no īstermiņa mobilitātes formām Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros ir Mācību braucieni, kas paredz informācijas, pieredzes un ideju apmaiņu starp programmas dalībvalstu izglītības vadošajiem speciālistiem.

Mācību brauciens notiek uz kādu no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm un nav ilgāks par nedēļu. Mobilitātes ietvaros dalībniekiem ir iespēja apmeklēt izglītības iestādes, piedalīties lekcijās, apspriedēs un diskusijās par noteiktu izglītības politikas vai ar izglītības sistēmas jautājumiem saistītu tēmu, kuru aktualizē pasākuma organizators.

Mācību brauciens sniedz iespēju izglītības speciālistiem analizēt un pilnveidot savu darbu, izmantojot citu valstu izglītības sistēmu un reformu pieredzi, paralēli iepazīstot dažādu Eiropas valstu tradīcijas un kultūru.

2013. gada oktobrī Mācību braucienā uz  Itāliju devās Siguldas 1. pamatskolas direktors un informātikas skolotājs VALTERS MAČS. Mācību brauciena tēma bija jauno tehnoloģiju izmantošanu skolā.

Valteram Mačam un viņa vadītajai izglītības iestādei ir liela pieredze, darbojoties dažādās Mūžizglītības programmas aktivitātēs. Valters Mačs pirmo reizi Mācību braucienā devās 2007. gadā uz Nantes pilsētu Francijā, kur iepazinās ar kolēģu pieredzi jauno tehnoloģiju izmantošanu skolā.

No 2004. līdz 2007. gada skolas 1. klašu skolēni piedalījās Comenius skolu projektā „Veselīgs dzīvesveids veselīgā vidē”, sadarbībā ar Grieķijas, Zviedrijas, Luksemburgas, Ungārijas, Rumānijas un Polijas skolām. Savukārt 2007. gadā Siguldas 1. pamatskola sāka īstenot Comenius skolu partnerības projektu „Virtuālā realitāte kā mācīšanās un mācīšanas līdzeklis” sadarbībā ar Prevezas 1. ģimnāziju no Grieķijas.

„Mācīšanās un mācīšanas procesā izmantojām virtuālo realitāti, kas palīdzēja novērst pārpratumus, kas rodas dažādās pasaules uztveres dēļ. Zinātniskais skaidrojums, kuru skolēni pieņem ar grūtībām, tika aizstāts ar virtuālās pasaules vizuālajiem tēliem, kuri izskatās un kustas tāpat kā realitātē. Virtuālā realitāte tika izmantota kā jūtīga, datorizēta savstarpējās sadarbības vide, kurā skolēns kļuva aktīvs virtuāli reālās pasaules dalībnieks. Virtuālā realitāte sniedza skolēniem tādu pieredzi, ko nevar iegūt reālajā pasaulē. Projekta mērķis bija nomainīt pasīvu mācīšanos pret aktīvu, izmantojot virtuālo realitāti. Programmu, klaviatūras un peles lietošana tika aizstāta ar trīsdimensiju objektiem, runu, žestiem un kustību. Tādā veidā skolēni mākslīgi izveidotā sistēma sadarbojās, izmantojot fiziskos priekšmetus bez vajadzības paskaidrot. Tas īstenojās, mācoties abas projekta valodas, un mazināja uztveres pārpratumus par apkārtējo vidi” skaidro direktors.

Tāpat, kā pirmais Mācību brauciens arī Valtera Mača vizīte Itālijā bija saistīta ar jauno tehnoloģiju apgūšanu. „Tā kā esmu arī informātikas skolotājs un atbildu par skolas informācijas sistēmas darbību, izvēlējos doties Mācību braucienā, kura tēma bija saistīta ar informācijas tehnoloģiju lietošanu skolā.

Brauciena laikā viesojos Benevento reģionā Itālijā. Man bija iespēja apmeklēt vairākas vietējās skolas un augstskolas, kas izmanto izglītības procesā datorizētās tālmācības platformas. Tā kā Mācību braucienā piedalījās kolēģi no augstskolām, Mācību brauciena dalībnieki guva kopskatu par tālmācības platformu izmantošanu visos izglītības līmeņos, sākot no pamatskolas līdz pat augstskolai.

Šādas tālmācības platformas dod iespēju skolotājam sagatavot individuālu mācību plānu katram audzēknim, kas var veikt uzdevumus attālināti un rezultātus nosūtīt, izmantojot internetu. Pašam skolotājam vai skolai šādu sistēmu izveidot un uzturēt būtu ļoti grūti un dārgi.

Dalījos ar ārzemju kolēģiem mūsu skolas pieredzē, strādājot ar tālmācības platformām. Varēju ar lepnumu pastāstīt, ka līdzīga tālmācības platforma — portāls uzdevumi.lv — darbojas arī mūsu valstī. Kā izrādījās, tā ir līdzvērtīga citās valstīs esošajām platformām un dažās jomās pat pārāka. Ar portāla uzdevumi.lv starpniecību uzdoto uzdevumu novērtēšanā skolotāju darbu atvieglo portāla ciešā sasaiste ar skolvadības sistēmu "e-klase", kas ļauj ātri un ērti novērtēt darbus un to rezultātus importēt skolēnu sekmju uzskaites žurnālos.

Man bija iespēja uzzināt, kādas tālmācības platformas lieto ne tikai Itālijā, bet arī citās Eiropas valstīs, no kurām bija ieradušies Mācību brauciena dalībnieki. Taču jāatzīst, ka nav iespējams ieviest Latvijā citā valstī veidotu platformu, jo tā būtu jātulko latviski. Pastāv arī virkne citu problēmu platformu adaptēšanai mūsu vajadzībām. Tas būtu dārgi un nelietderīgi. Kā galveno ieguvumu no šīs vizītes saskatu to, ka guvu pārliecību par mūsu izvēlētā ceļa pareizību, jo arī citu valstu izglītības sistēmas attīstās tajā pašā virzienā.

Viens no Mācību brauciena uzdevumiem bija iepazīties, kādā veidā tiek organizēta individualizēta pieeja skolēnu un studentu apmācībai. Ar kolēģiem apspriedām arī pedagoģiskās problēmas, kas saistītas ar tālmācības platformu lietošanu. Ja skolēnus piesaista datoram pārāk ilgu laiku, tas rada problēmas bērnu un jauniešu fiziskajā un emocionālajā attīstībā. Viens no kolēģiem uzdeva retorisku jautājumu — kad lai bērni spēlē futbolu? Tādēļ viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir optimāli sabalansēt mācību un brīva laika attiecības, lai neciestu bērnu fiziskā un emocionālā veselība.” Mācību brauciena grupā bija 12 dalībnieki no Somijas, Zviedrijas, Slovākijas, Ungārijas, Lielbritānijas, Kipras, Austrijas, Beļģijas, Turcijas, Spānijas, Katalonijas (Spānijas) un Latvijas.

„Viens no Mācību brauciena ieguvumiem ir tas, ka pēc vizītes sadarbība nenoslēdzas. Kopā ar Itālijā satiktajiem kolēģiem esam izveidojuši portālā Facebook slēgto domubiedru grupu, kurā turpinām apmainīties ar pieredzi un zināšanām. Joprojām uzturu kontaktus ar kolēģiem, kurus satiku Mācību braucienā Francijā.

Šādu vizīšu rezultāta rodas aizmetņi turpmākajai sadarbībai citu projektu ietvaros. Piemēram, iepriekšējā Mācību braucienā 2007. gadā satiktā kolēģe nesen man lūdza palīdzību atrast prakses vietas saviem studentiem Latvijā. Es viņai ar lielāko prieku palīdzēju, atrodot prakses nodrošinātājus Siguldā. Lūk, arī šādā negaidītā veidā turpinās sadarbība, kas aizsākusies Mācību braucienu laikā” skaidro Valters Mačs.

Viņš atzīst, ka Mācību braucieni ir lieliska iespēja paplašināt redzesloku un iepazīt dažādus Eiropas valstis un cilvēkus:
„Piemēram, Itālijā Mācību brauciena organizatori sarīkoja ekskursiju uz antīkās pilsētas Pompejas drupām, kas atrodas netālu no Neapoles. Tā kā šādas ekskursijas nav iekļautas vizītes budžetā, dalībnieki paši apmaksāja ekskursiju. Tomēr bijām pateicīgi vīzītes organizatoriem, kas deva mums iespēju iepazīt Itālijas kultūras un vēstures vērtības.

Mācību braucienā piedalījās dažādu valstu pārstāvji, kas pastāstīja par savas zemes tradīcijām. Arī tādā veidā iespējams iepazīt citu valstu kultūru. Visi no dalībniekiem bija labi sarunu biedri — ļoti zinoši un inteliģenti cilvēki. Šādā sabiedrībā man nenācās skaidrot, kur atrodas Latvija un kāda ir mūsu vēsture. Kolēģi uzdeva ļoti kompetentus jautājumus par dažādām niansēm, kas liecina par viņu labo informētību.”