Skolēnu spējas – pamats karjeras izvēlei

12.05.2014

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un CEDEFOP (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs) realizēja uzņemošo vizīti no 2014.gada 7.aprīļa līdz 11.aprīlim. Vizītes tēma „Skolēnu radošo un individuālo spēju attīstīšana – pamats karjeras izvēlei”.

Vizītē piedalījās 10 dalībnieki no 9 Eiropas valstīm: Bulgārijas, Francijas, Vācijas, Vācijas, Norvēģijas, Turcijas, Austrijas, Zviedrijas, Portugāles, Kipras.

Vizītes mērķis bija iepazīstināt vizītes dalībniekus ar interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītību Kuldīgas novadā. Vēlējāmies parādīt kā notiek bērnu un jauniešu sagatavošana dzīvei mūsdienu mainīgajā pasaulē, sasaistot katra bērna un jaunieša radošo un individuālo spēju attīstīšanu un viņa karjeru. 

Vizītes dalībniekiem tika piedāvāta plaša programma: priekšstata iegūšana par izglītības un interešu izglītības sistēmu Latvijā, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore Ruta Orlova iepazīstināja viesus ar daudzpusīgo interešu izglītības pulciņu piedāvājumu novadā, bija iespēja piedalīties arī nodarbībās kopā ar bērniem un jauniešiem. Vēl dalībnieki tikās ar novada jauniešu domes vadītāju un pārstāvjiem, brīvprātīgo no Spānijas, kas šobrīd strādā Bērnu un jauniešu centrā. Sarunā jaunieši pastāstīja par savām aktivitātēm novadā. Vizītes dalībnieki apmeklēja novada profesionālās ievirzes skolas: mūzikas, mākslas un sporta. Viņi ieguva gan teorētisku informāciju par to, kā šīs skolas organizē savu darbu, gan vēroja bērnu un jauniešu nodarbības, gan paši tajās piedalījās. Vizītes dalībnieki guva ieskatu arī Kuldīgas Kultūras centra un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas darbā, kā minētās iestādes iekļaujas kopējā novada darbā bērnu un jauniešu radošo un individuālo spēju attīstīšanā. Kuldīgas novada V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas karjeras konsultante Guntra Krūkliņa un Kuldīgas novada Laidu pamatskolas karjeras izglītības koordinatore Sarmīte Berga viesus iepazīstināja ar ikdienas darbu pilsētas un pagasta skolā, atbildot uz jautājumiem, kā tiek organizēts interešu izglītības darbs ikdienā skolās, kā tiek veidota skolēna izpratne par karjeru.

Vizītes dalībniekiem bija iespēja gūt priekšstatu par pilsētu, par vietējās kultūras tradīcijām, viņi piedalījās seminārā par latviešu tautas tērpa valkāšanas tradīcijām, par tā nozīmi šodienas dzīvē, par prasmēm, kas nepieciešamas tautas tērpa darināšanai. Dalībnieki varēja arī uzvilkt latviešu tautas tērpus un iejusties latviešu tautas dēlu un meitu lomās. Vizītes laikā Eiropas valstu pārstāvji piedalījās Kuldīgas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skatē, tā izjūtot kaut nelielu daļiņu no smagā un nopietnā darba, kas tiek veikts, lai sagatavotos dalībai Dziesmu un deju svētkos.

Vizītes dalībnieki ar izglītības iestāžu ikdienas darbu iepazinās arī apmeklējot divas novada izglītības iestādes: vienu – pilsētā – Kuldīgas Centra vidusskolu, kur jaunieši stāstīja par savām aktivitātēm, kā viņi izmanto piedāvājumu attīstīt katrs savas spējas, iesaistīja nodarbībās arī viesus, otru – novada lauku teritorijā – Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolu, kur skolēni un skolotāji iepazīstināja ar interešu pulciņu piedāvājumu, demonstrēja savus sasniegumus.

Vizītes programmā nebija iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējums, taču viesus interesēja kā interešu izglītība tiek īstenota šajā vecuma posmā. Radām iespēju doties uz pirmsskolas izglītības iestādi „Ābelīte”, kur viesi varēja iepazīties ar ikdienas darbu un kā tiek organizēta radošo un individuālo spēju attīstīšana bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem.

Viesi novērtēja mūsu interešu izglītības plašo piedāvājumu un augsto kvalitāti, kā arī pašvaldības un valsts rūpes par katru bērnu un jaunieti. Kopīgās diskusijās nonācām pie secinājuma, ka katrā valstī situācija ir atšķirīga, bet ir ļoti svarīgi rūpēties par bērnu un jauniešu radošo un individuālo spēju attīstīšanu, izmantojot interešu izglītības un profesionālās izglītības piedāvājumu. 

Mūsu vēlme veidot pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par mūsu novada ieguldījumu interešu un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājuma nodrošināšanā, prasīja ļoti daudz laika, tādēļ dažbrīd pietrūka laika diskusijām, tomēr sarunām izmantojām katru brīdi, gan kafijas pauzēs, pusdienās, dodoties no vienas aktivitātes uz citu.
Apkopojot dalībnieku anketas, sapratām, ka viņi aizvedīs sev līdzi daudz jaunu ideju, savstarpējo kontaktus un plānus, kā turpināt sadarbību nākotnē.