Kvalitātes nodrošināšanas mehānismi izglītībā un apmācībā

16.09.2010

2009.gada 1.decembrī devos četru dienu ilgā Mūžizglītības programmas mācību braucienā uz Vācijas pilsētu Freiburgu. Tā bija iespēja pārliecināties, ka Latvijas izglītības sistēma ir cieši saistīta ar pārējo Eiropas valstu izglītības sistēmām un tajā ir pietiekami daudz augsti vērtējamu lietu. Kaut gan vairākās dalībvalstīs izglītības reforma ir pavirzījusies ātrāk un tālāk kā Latvijā, virziens tomēr ir kopīgs un skolu vērtēšanas sistēmā var vilkt paralēles.

Biju patīkami pārsteigta, ka visas dienas bija piesātinātas ar interesantām aktivitātēm. Brauciena laikā iepazinu gan Saksijas izglītības sistēmu, gan kvalitātes vērtēšanas un atbalsta sistēmas pārējās dalībvalstīs. Apmeklēju visdažādākās izglītības iestādes un vēroju mācību stundas vidusskolās. Kopā ar pārējiem grupas dalībniekiem bijām pieņemšanā Freiburgas rātsnamā pie pilsētas birģermeistara. Īpaši patika dalīties pieredzē, prezentējot Latvijas izglītības un kvalitātes vērtēšanas sistēmu, kā arī savu pilsētu un skolu.

Brīnišķīgais brauciens deva iespēju salīdzināt valstu izglītības sistēmas un izdarīt secinājumus. Saksijas federālajā zemē izglītības jomā ir kāda, manuprāt, veiksmīga tendence, kuru arī mēs varētu pārņemt, proti – pēc skolas darbības izvērtēšanas seko nevis kontrole un vēlreiz kontrole, bet gan atbalsta sistēma. Ir institūcijas, kas palīdz skolai saplānot attīstību un darbības uzlabojumus. Un vēl – atzinības vērts ir Saksijas moto: „Investīcijas izglītībā ir investīcijas nākotnē!”

Mūžizglītības programmas mācību brauciens manāmi uzlaboja manas komunikācijas prasmes svešvalodā, kas ir stimuls meklēt vēl kādas iespējas pilnveidot gan svešvalodu zināšanas, gan iepazīt citu valstu kultūru un profesionālo pieredzi.

Šis mācību brauciens vēl ilgi paliks manā atmiņā, jo tas būtiski ietekmēja manus uzskatus un arī pašapziņu. Paldies par šo fantastisko iespēju un piedzīvojumu!