Atbalsts mazākumtautību izglītībai Latvijā

16.09.2010

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Mācību braucienu programmas ietvaros Latviešu valodas aģentūrā (LVA) 2010. gada jūnijā viesojās vadošie izglītības speciālisti no Austrijas, Bulgārijas, Itālijas, Lielbritānijas (Velsas), Maķedonijas, Spānijas, Vācijas un Ungārijas.

Mācību brauciena tēma bija „Atbalsts mazākumtautību izglītībai Latvijā”. Dalībnieki tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, lai iepazītos ar valsts valodas politikas nostādnēm, mazākumtautību izglītības reformu Latvijā un tās rezultātiem. LVA direktora vietniece – Izglītības daļas vadītāja D.Dalbiņa pastāstīja par aģentūras atbalstu mazākumtautību skolām valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai.

Mācību brauciena pārstāvji apmeklēja Rīgas Lietuviešu vidusskolu. Skolas direktore Aldona Treija pastāstīja par skolas izveidošanu, tās izaugsmi, lietuviešu valodas un kultūras tradīciju saglabāšanu un Lietuvas valsts atbalstu pedagogiem un skolēniem. Viesiem bija iespēja iepazīties ar interešu izglītības piedāvājumu skolā.

Mācību brauciena dalībnieki apmeklēja Salaspils novadu -  vienu no veiksmīgajiem piemēriem mazākumtautību izglītības programmu ieviešanā izglītības iestādēs. Salaspilī dalībnieki viesojās pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”. Viesi piedalījās latviešu valodas nodarbībā par Līgo svētku svinēšanas tradīcijām, tikās ar iestādes darbiniekiem, noklausījās bērnu koncertu, kurā skanēja dziesmas latviešu un dalībnieku dzimtajās valodās. Salaspils 2. vidusskolas direktore iepazīstināja ar skolas piedāvātajām izglītības programmām, notika sarunas ar skolotājiem un skolēniem. Lai vairāk uzzinātu par novadu, viesi tikās ar novada domes priekšsēdētāju Raimondu Čudaru un citiem domes pārstāvjiem. Izglītības, kultūras un sporta daļas vadītāja Inga Elksne pastāstīja par domes atbalstu novada izglītības iestādēm, īpaši vēršot uzmanību mazākumtautību bērnu izglītošanai. Vizītes noslēgumā dalībnieki apmeklēja Salaspils Mūzikas un mākslu skolu.

Mācību brauciena dalībniekiem bija tikšanās Tieslietu Ministrijā ar Sabiedrības integrācijas lietu departamenta pārstāvi Irinu Vasiļjevu, kura pastāstīja par sabiedrības integrācijas politiku Latvijā.

Dalībnieki apmeklēja A/S „Datorzinību centrs” un iepazinās ar latviešu valodas apguves resursiem trešo valstu piederīgajiem. Tāpat varēja aplūklot LVA īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai” izveidotos e-mācību resursus interaktīvai latviešu valodas apguvei mazākumtautību skolās.

Interesanta mācību brauciena programmas daļa bija dalībnieku sagatavotās prezentācijas par mazākumtautību izglītību dalībvalstīs.