Pēc pieredzes uz Austriju

27.12.2011

2011. gada 13.novembrī Austrijas pilsētā Graz ieradās mācību brauciena grupa Nr.13, kuru pārstāvēja izglītības darbinieki no Latvijas, Beļģijas, Dānijas, Holandes, Anglijas, Itālijas, Somijas, Lietuvas un Rumānijas, uzņemošā valsts – Austrija. Lai arī versijas par skaitli „13” ir dažādas, mācību brauciens izvērsās veiksmīgs un patiesi pieredzi bagātinošs. 

Lasīt vairāk »

Mācību brauciens uz vasarīgo Stambulu

22.12.2011

Skaistā oktobra pirmdienā Stambulā, Turcijā, uz kurieni vairums ārzemnieku dodas atpūsties, satikās grupa izglītības sistēmas darbinieku no 10 valstīm, lai izpētītu, kā Turcija tiek galā ar pārmaiņām izglītības sistēmā ekonomiskās krīzes apstākļos.

Lasīt vairāk »

Eiropas valstu izglītības darbinieki Daugavpilī diskutē par izglītības kvalitāti

13.12.2011

Laikā no 2011.gada 24.līdz 28.oktobrim Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Caurviju programmas ietvaros Daugavpils Valsts ģimnāzijas kolektīvs Eiropas valstu kolēģus aicināja Mācību braucienā uz Daugavpili, lai iepazīstinātu ar izglītības kvalitātes nodrošināšanas un veicināšanas iespējām mūsu zemē.

Lasīt vairāk »

Iepazīst iekļaujošas izglītības pieredzi Latvijā

02.12.2011

Jūrmala ir viens no celmlaužiem iekļaujošas izglītības ieviešanā Latvijā. Vaivaru pamatskola kopš savas pastāvēšanas 16 gadus īsteno integratīvas un iekļaujošas speciālās izglītības programmas vispārizglītojošā skolā. Augsti profesionāli un pieredzējuši pedagogi gatavi izaicinājumiem un ar entuziasmu apgūst jaunākās pedagoģiskās tehnoloģijas speciālajā izglītībā, lai pilnveidotu iekļaujošas izglītības saturu skolā. 2011. gada rudenī Vaivaru pamatskola atkal uzņēma ES Mūžizglītības programmas Mācību brauciena dalībniekus, lai dalītos savā bagātajā pieredzē.

Lasīt vairāk »

Uzņemošais mācību brauciens Ventspilī

26.10.2011

Uzņemošais mācību brauciens bija lieliska iespēja gan starptautiskā vidē iepazīstināt kolēģus no Eiropas valstīm ar savu skolu un pilsētu, Latvijas izglītības sistēmu un tās vērtībām, gan, piedaloties diskusijās un sarunās, pārņemt citu valstu pieredzi izglītības darba organizēšanā.

Lasīt vairāk »

Jauniešu nodarbinātības veicināšana Francijā

31.05.2011

Šī gada martā Limousine reģionā, Francijā norisinājās mācību vizīte par tēmu „Nodarbinātība un pašnodarbinātība lauku reģionos: inovatīvas metodes”, uz kuru pulcējās izglītības, pašvaldības, nevalstiskā sektora darbinieki (10 cilvēku grupa) no dažādām Eiropas valstīm (Īrijas, Vācijas, Slovākijas, Ungārijas, Beļģijas, Turcijas, Anglijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, Latvijas).

Lasīt vairāk »

Pedagoga personība un vēlme būt radošam – radošas mācīšanas pamats

31.05.2011

Radošums, radošā domāšana, radošā pieeja mācīšanas un mācīšanās procesos – šie jēdzieni pēdējo gadu laikā Latvijā ir daudzu diskusiju, sarunu, pedagogu tālākizglītības kursu pamatā ne tikai izglītības, bet arī ekonomikas, politikas un citās jomās, jo radošums ir viens no nosacījumiem sekmīgai cilvēka personības un profesionālās darbības attīstībai.

Lasīt vairāk »

Iespēja iepazīt un izprast citu valstu izglītības sistēmu

31.05.2011

Caurviju programmas Mācību braucienu ietvaros no 8.-12. novembrim Austrijas pilsētā Insbrukā notika seminārs par jaunām mācīšanas un mācīšanās metodēm izglītošanas procesā. Semināru organizēja Tiroles pedagoģiskā augstskola.

Lasīt vairāk »