Par bilingvālo izglītību mācīties Andalūzijā

18.04.2013

Projekta dalībniece NATAĻJA ŠALAJEVA 2013. gada februārī kopā ar pārstāvjiem no vēl sešām Eiropas valstīm devās uz Malagu Andalūzijā iegūt zināšanas par bilingvālās izglītības ieviešanas procesu Spānijā.

Bilingvālā izglītība Andalūzijā

Bilingvālās izglītības ieviešanas process Andalūzijā, Spānijā tika uzsākts 1998.gadā. Tad tika parakstīta vienošanās starp Andalūzijas Izglītības departamentu un Francijas Ārlietu ministriju, bet 2000.gadā vienošanās ar Gētes institūtu par dažu priekšmetu mācīšanu skolās franču un vācu valodās. Un jau 2005.gadā tika radīts 250 bilingvālās izglītības pamatskolu un vidusskolu tīkls un izstrādāta īpaša skolotāju apmācību programma oficiālajās valodu skolās.

Jautājumi, ar kuriem nācās saskarties bilingvālās izglītības ieviešanas procesā:

  • Kādas būs prasības skolotājiem (vai tie būs svešvalodu skolotāji vai priekšmetu skolotāji ar svešvalodu zināšanām, kāds ir minimālais svešvalodu zināšanu līmenis skolotājam, kas nepieciešams, kāda būs konsultantu loma, kuriem tās ir dzimtās valodas.);
  • Kāds ir svešvalodu zināšanu līmenis audzēkņiem;
  • Kāds būs svešvalodās mācīto priekšmetu saturs;
  • Kādi resursi nepieciešami programmas ieviešanai;
  • Kādi būs novērtējuma kritēriji;
  • Kā notiks programmas izveidošana, kāda metodika tiks pielietota?

Kāda ir situācija šobrīd?

Bilingvālās izglītības popularitāte ar katru gadu pieaug un, ja 2005.gadā bija 250 bilingvālās skolas, tad tagad tikai Andalūzijā tās ir 762, tajā skaitā 693 skolas ar angļu, franču un vācu valodu apmācību. Šajā virzienā darbojas 70 000 studentu, 4 340 skolotāji un 1244 svešvalodu konsultanti, kuriem tās ir dzimtās valodas.

Mācību brauciena laikā pieredzētais

Valodu apmācību priekšmetu skolotājiem īsteno oficiālas valsts valodu skolas. Brauciena laikā Malagā mums bija lieliska iespēja iepazīt, kā darbojas viena no šādām skolām – EOI (Escuela Oficial de Idiomas de Málaga). Šī skola sagatavoja un īstenoja mūsu brauciena programmu, tās līmenis bija ļoti augsts. Iepazīstoties ar skolas darbu, mēs apmeklējām valodu kursus priekšmetu skolotājiem, runājām ar skolotājiem un skolēniem.

Lai mācību priekšmetu skolotājs varētu brīvi pasniegt savu priekšmetu svešvalodā, atbilstoši Izglītības ministrijas prasībām, skolotājiem ir noteikts valodu zināšanu līmenis. Tam jāatbilst Eiropas valodu standarta līmenim B1. Skolotājs veic noteiktu testu un, ja tā rezultāti  atbilst nepieciešamajam līmenim, saņem apliecību ar tiesībām mācīt savu priekšmetu svešvalodā. Ja nē, tad skolotājs apmeklē kursus gada garumā, mācoties divas dienas nedēļā oficiālā valsts valodu skolā, un tad kārto eksāmenu.

Mums bija iespēja iepazīties ar to, kā šī apmācība notiek praksē. Vizītes programmas ietvaros mēs apmeklējām Garsijas Lorkas vārdā nosaukto pamatskolu, kurā vairāki mācību priekšmeti tiek apgūti franču valodā. Mazi bērni vecumā no 4 gadiem līdz 11 gadiem spēļu veidā, neuzbāzīgi, apgūst valodu. Pie mums, Rēzeknes poļu ģimnāzijā, tādā pašā veidā apgūst poļu valodu, bet krievu bērni mācās latviešu valodu.

Bilingvālās izglītības skolās vairāki mācību priekšmeti, piemēram, zīmēšana, fiziskā kultūra, darbmācība, datorzinības, tiek apgūti svešvalodās. Matemātiku, fiziku, ķīmiju māca dzimtajā valodā. Šajos priekšmetos nepieciešama lielāka iedziļināšanās jautājumu būtībā un tas daudz efektīvāk notiek dzimtajā valodā.

Metodisko palīdzību nodrošina skolotāju metodiskais centrs. Ir izveidotas īpašas tīmekļa vietnes, piemēram, www.juntaandalucia.es, kas palīdz skolotājiem izstrādāt mācību materiālus, un tīmekļa forumi, kuros skolotāji var dalīties ar savām idejām. Ar skolotājiem periodiski nodarbojas svešvalodu konsultanti, kuriem tās ir dzimtās valodas. Bez tam skolotājiem un audzēkņiem tiek organizētas vasaras nometnes Anglijā, Vācijā un Francijā, notiek pieredzes apmaiņas braucieni.

Malagas apmeklējums bija ļoti noderīgs daudzējādā ziņā. Es satiku un iepazinos ar interesantiem cilvēkiem no sešām Eiropas valstīm un domāju, ka nākotnē mēs sadarbosimies ar viņiem kopīgos projektos. Iepazīšanās ar brīnišķīgo Spāniju, ar tās jaukajiem cilvēkiem, skaisto dabu, daudzveidīgo kultūru atstāja paliekošu iespaidu manā dzīvē.