Turpinās pieteikšanās Mācību braucienu stipendijām

20.03.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina vadošos izglītības speciālistus pieteikties profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas pasākumiem 33 valstīs. Latvijai šogad ir iedalītas 37 stipendijas ar kopējo finansējumu 54 000 eiro.

Mācību braucieni ir informācijas, pieredzes un ideju apmaiņas pasākumi starp Mūžizglītības programmas dalībvalstu izglītības vadošajiem speciālistiem. Programmas parasti ilgst vienu nedēļu, kuras laikā var apmeklēt izglītības iestādes, piedalīties lekcijās, apspriedēs un diskusijās par noteiktu izglītības politikas vai ar izglītības sistēmas jautājumiem saistītu tēmu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņi:

  • 2012.g. 30.marts (braucieniem no 2012.gada septembra līdz 2013.gada februārim);
  • 2012.g. 12.oktobris (braucieniem, kuri notiks no 2013. gada marta līdz 2013.gada jūnijam).

Kā pieteikties?

Vairāk aprakstošas informācijas par pieteikšanās procesu Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā >> Mācību braucieni » Konkursi » Izsludinātie konkursi.

Neskaidrību gadījumā:

Sermuliņa Baiba
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Comenius un Mācību braucienu nodaļa
E-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67814329