Aicinām pieteikties Mācību braucienu kataloga 2013/14 veidošanā

03.09.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un citas ar izglītību un profesionālo, praktisko izglītošanu saistītas institūcijas un sociālos partnerus pieteikties organizēt Caurviju programmas Mācību braucienus 2013./2014. mācību gadā.

Projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 2012.gada 12.oktobrim.

Lai pieteiktos Mācību braucienu organizēšanai, jāiesniedz Mācību brauciena projekta iesniegums, kas tiks izvērtēts un pēc apstiprināšanas 3 labākie tiks virzīti iekļaušanai Mācību braucienu katalogā.

Katalogam iespējams pieteikt trīs veidu braucienus, kas saistās ar

  • vispārējo izglītību;
  • profesionālām praktiskām mācībām;
  • abu iepriekš minēto izglītības veidu apvienojumu mūžizglītības perspektīvā.

Lai iepazītos ar detalizētu tematisko kategoriju aprakstu, skaidrojumiem un atbilstošo Mācību braucienu tēmu uzskaitījumu, kā arī saistīto EK dokumentu un interneta vietņu norādēm, lūdzam, iepazīties ar dokumentiem „Tēmu kategoriju skaidrojumi” un „Mācību brauciena organizatoru rokasgrāmata”. Dokumenti atrodami sadaļā: „Dokumenti un veidlapas”. Šajā sadaļā atrodama arī uzņemošā brauciena projekta iesnieguma veidlapa.

Mācību brauciena pieteikšana

  1. Jāaizpilda projekta iesnieguma veidlapa (tā jāaizpilda uzņemošā Mācību brauciena darba valodā - angļu, vācu vai franču).
  2. Aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa, ar pavadvēstuli, kuru parakstījis un ar zīmogu apstiprinājis iestādes/organizācijas vadītājs, līdz 12.10.2012 (pasta zīmogs) jāiesniedz VIAA.
    Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

Vienlaikus lūdzam aizpildīto iesnieguma veidlapu nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi baiba.sermulina@viaa.gov.lv.

Pēc saņemto iesniegumu izvērtēšanas to iesniedzēji līdz š.g. 31.oktobrim tiks informēti par vērtēšanas rezultātiem un projekta tālāko virzību. Katalogu centralizēti veido Cedefop (Eiropas Profesionālo mācību attīstības centrs), un tas tiks publicēts Mācību braucienu programmas Eiropas mājas lapā 2013.gada janvārī.

Neskaidrību gadījumā konsultācijas nodrošina:
Sermuliņa Baiba
ES Mūžizglītības programmas departamenta
Comenius un Mācību braucienu nodaļas vadītāja
E-pasts: baiba.sermulina@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67814329