Mācību braucienu konkursi vairs netiks izsludināti

12.11.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūra informē ka Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Caurviju programmas Mācību braucienu 2013./2014.m.g. konkursi ir noslēgušies.  Līdz ar to jauni Mācību braucienu konkursi netiek plānoti.

Pretendenti, kas iesniedza projektus 2013.gada 15.oktobrī Mācību braucieniem periodā no 2014.gada marta līdz jūlijam, par konkursa rezultātiem tiks informēti līdz 2014.gada janvārim.

2014.gadā sāks darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības atbalsta programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+Erasmus+ apvienos vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstās tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Ar šobrīd pieejamo informāciju par programmu Erasmus+ var iepazīties VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv, sadaļā Erasmus+.