Par Mācību braucieniem

Mācību braucieni – tā ir informācijas, pieredzes un ideju apmaiņa starp Mūžizglītības programmas dalībvalstu izglītības vadošajiem speciālistiem.

Mācību brauciens:

 • uz kādu no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm nav ilgāks par nedēļu;
 • ir iespēja dalībniekiem apmeklēt izglītības iestādes, piedalīties lekcijās, apspriedēs un diskusijās par noteiktu izglītības politikas vai ar izglītības sistēmas jautājumiem saistītu tēmu, kuru aktualizē pasākuma organizators;
 • ir iespēja izglītības speciālistiem analizēt un pilnveidot savu darbu, izmantojot citu valstu izglītības sistēmu un reformu pieredzi;
 • ir iespēja iepazīt dažādu Eiropas valstu tradīcijas un kultūru.

Ņemot vērā nacionālās atlases rezultātus, Eiropas Profesionālo mācību attīstības centrs CEDEFOP izveido braucienu grupas 8 – 15 cilvēku sastāvā, īpašu uzmanību veltot dalībnieku profesionālajai darbībai, dzimumu līdztiesībai, kā arī valstu dažādībai.
Ikviena ar vispārējās un profesionālās izglītības jautājumiem saistīta institūcija šīs programmas ietvaros var organizēt mācību braucienu, uzņemot citu valstu pārstāvjus, un iepriekš izstrādātas programmas ietvaros iepazīstināt ar savas valsts izglītības sistēmu, aktuāliem izglītības sistēmas reformu jautājumiem un izglītības iestādēm.

Mācību braucienā var piedalīties:

 • vietējā, reģionālā un nacionālā līmeņa izglītības sistēmas administratīvie darbinieki;
 • vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu, karjeras izglītības un izglītības akreditācijas centru direktori;
 • iestāžu struktūrvienību vadītāji;
 • izglītības iestāžu direktora vietnieki mācību darbā;
 • skolotāju izglītotāji;
 • izglītības inspektori;
 • izglītības, praktisko un profesionālās pilnveides mācību tīklu un asociāciju pārstāvji;
 • izglītības un karjeras konsultanti;
 • cilvēkresursu vai personāla speciālisti;
 • uzņēmumu personāla praktisko un profesionālās pilnveides mācību vadītāji;
 • izglītības atbalsta pakalpojumu, nodarbinātības dienestu vai karjeras atbalsta centru pārstāvji;
 • tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameru pārstāvji;
 • darba devēju/ņēmēju asociāciju un arodbiedrību pārstāvji;
 • mazo un vidējo uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji;
 • pētnieki.

Katram mācību braucienam ir noteikta tēma. Tēmu izvēlas uzņemošā iestāde, balstoties uz savas darbības profilu un Eiropas Komisijas noteiktām prioritātēm.

Mācību braucienu dalībvalstis

 • ES 27 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija,  Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Īslande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
 • ES kandidātvalstis -  Turcija, Horvātija.
 
Vairāk informācijas: macibu_braucieni_fiche_2012_1.doc?d=files/free/41/2741/macibu_braucieni_fiche_2012_1.doc