Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas (2007.-2013.) īstenoto projektu statistikas dati

 

    ES Mūžizglītības programma   
 

 Comenius  Grundtvig  Leonardo da Vinci
 

 

 

                Erasmus              Mācību braucieni