Publicēts ziņojums par pasniegšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanu augstskolās

26.06.2013

ES augstākās izglītības modernizācijas augsta līmeņa darba grupa publicējusi savu pirmo ziņojumu par pasniegšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanu augstskolās.

Šī grupa, kuru vada Īrijas agrākā prezidente Mērija Makalīze, sniedz 16 ieteikumus pasniegšanas un mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. Piemēram, tiek aicināts ieviest prasību, ka profesoriem un citiem augstskolu pasniedzējiem obligāti jābūt ieguvušiem oficiāli atzītu izglītību, vairāk orientēties uz studentu uzņēmējdarbības un inovācijas prasmju attīstīšanu un izveidot Eiropas Pedagoģisko un zināšanu apguves akadēmiju.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu norādīja: “Veidojot šo grupu, mans mērķis bija veicināt jaunu domāšanu un idejas. Tās ieteikumi nāk īsti laikā, ir praktiski īstenojami, un to izpildei nav obligāti vajadzīgi lieli papildu izdevumi. Kvalitatīvas mācīšanas metodes mūsu augstākās izglītības un mācību sistēmās ir ļoti svarīgs priekšnoteikums tam, lai studenti iegūtu prasmju kopumu, kas vajadzīgs viņu tālākajā personiskajā un profesionālajā attīstībā. Komisija darīs visu, kas ir tās spēkos, lai atbalstītu šo ieteikumu īstenošanu.”

Darba grupas priekšsēdētāja Mērija Makalīze piebilda: “Pasniegšanas un zināšanu apguves kvalitāte ir atkarīga no katra atsevišķā cilvēka un iestādes apņēmības, un kvalitāti veicina arī politika, kurā īpaša uzmanība pievērsta mācīšanai un apguvei. Augstskolu mācībspēkiem jānodrošina iespējas mācīties un atbalsts, kas vajadzīgs, lai viņi spētu izcili veikt savu darbu. Mūsu ziņojumā parādīts, ka tas ir izdarāms.”

Papildu informācija
Darba grupas ziņojums angļu valodā