Zināmi Tempus IV programmas 2013.gada projektu atlases rezultāti

31.10.2013

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA)) ir paziņojusi Tempus IV (2007-2013) programmas pēdējā – 6.konkursa (2013) rezultātus. Kopumā 2013.gada atlasē Tempus projektos apstiprinātas astoņas Latvijas augstākās izglītības iestādes.

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) – ir apstiprināta kā projekta koordinators Tempus kopīgajā projektā (Joint Project) - Modernisation of higher education in the area of food quality and safety in Tajikistan, kā arī Latvijas augstākās izglītības iestādes apstiprinātas citos septiņos Tempus projektos kā projektu partneri – Latvijas Universitāte (3), Rīgas Tehniskā universitāte (2), Latvijas Kultūras koledža (1) un Sociālo tehnoloģiju augstskola (1).

Viss Tempus IV programmas 6.kārtas konkursā apstiprināto projektu saraksts pieejams EACEA mājas lapā.

Kopumā Tempus IV programmas 2007.-2013.gada perioda ietvaros Latvijas augstākās izglītības institūcijas apstiprinātas 29 projektos:

  • kā projektu koordinatori - 3 projektos (LLU, RTU, ISMA),
  • kā projektu partneri – 26 projektos (RTU – 8, Latvijas Universitāte – 6, ISMA – 5, Latvijas Kultūras koledža – 2, Rēzeknes Augstskola – 2, Transporta un sakaru institūts – 2, Sociālo tehnoloģiju augstskola – 1).

Arī jaunajā Eiropas Savienības programmā Erasmus+ (2014-2020) tiek plānots finansējums līdzšinējām Tempus programmas aktivitātēm:

LĪDZŠINĒJĀ Tempus aktivitāte

JAUNAJĀ PERIODĀ (2014-2020)

 Plānotais ieviešanas veids

Tempus JOINT PROJECTS Erasmus+ Key Action 2 – Capacity Building – Joint Projects Centralizēts, administrēs EK izpildaģentūra EACEA
Tempus STRUCTURAL MEASURES Erasmus+ Key Action 2 – Capacity Building – Structural Projects Centralizēts, administrēs EK izpildaģentūra EACEA

Tiklīdz būs pieejama oficiālā jaunās Erasmus+ programmas dokumentācija un tālākā informācija par konkursiem, termiņiem utt., VIAA to publicēs mājaslapā.