Izsludināts konkurss Tempus programmā

07.11.2010

Eiropas Komisija izsludina 4.pieteikumu konkursu Tempus IV programmā un aicina augstākās izglītības iestādes iesniegt pieteikumus kopīgiem projektiem un strukturālajiem pasākumiem.
Tempus programma sekmē daudzpusīgu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu augstākās izglītības iestādēm, valsts iestādēm un organizācijām, lai veicinātu augstākās izglītības reformu un modernizāciju.
 
Minimālais finansējuma apjoms abiem projektu veidiem ir 500 000 EUR, maksimālais – 1 500 000 EUR (izņēmums ir Kosovas un Melnkalnes valstu projekti ar minimālo finansējumu 300 000 EUR).
 
Pieteikumu iesniedzējiem jābūt juridiskām personām, kas pirms vairāk nekā pieciem gadiem likumīgi reģistrētas Eiropas Savienībā vai Tempus partnervalstīs.
 

Pieteikumu iesniegšana

 
Dokumentu veidlapas būs publicētas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) mājas lapā līdz 2010. gada decembrim.
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš:
  • pieteikuma forma jāiesniedz tiešsaistē līdz 2011.gada 15.februāra plkst. 12.00 pēc Briseles laika (Centrālā Eiropas laika);
  • pieteikuma formas eksemplārs “papīra” formātā kopā ar papildu dokumentiem (skat. “Pieteikuma vadlīnijas”) jānosūta pa pastu līdz 2011. gada 15. februārim (pasta zīmoga datums) uz šādu adresi:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
Tempus & Bilateral Cooperation with Industrialised Countries 
Call for Proposal EACEA/32/10 
Office: BOUR 2/17 
Avenue du Bourget 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 
 
Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, netiks pieņemti.
 
Papildu informācija pieejama EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu
 
Pielikumi:
Aicinājums iesniegt pieteikumus: tempus_call_eiv_en.pdf?d=files/news/12469/tempus_call_eiv_en.pdf (EN), tempus_call_iv_lv.pdf?d=files/news/12469/tempus_call_iv_lv.pdf (LV)
Pieteikuma vadlīnijas: 4th_call_application_guidelines_en.pdf?d=files/news/12469/4th_call_application_guidelines_en.pdf (EN)
Biežāk uzdotie jautājumi: 4th_call_faq.pdf?d=files/news/12469/4th_call_faq.pdf4th_call_faq.pdf (42.8 KB) (EN)