Izsludināts 2012.gada konkurss Tempus programmā

07.11.2011

Eiropas Komisija 2011.gada 4.novembrī izsludināja 5.projektu pieteikumu konkursu Tempus IV programmā un aicina augstākās izglītības iestādes iesniegt projektu pieteikumus. 

Tempus programma sekmē daudzpusīgu sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu augstākās izglītības iestādēm, valsts iestādēm un organizācijām, lai veicinātu augstākās izglītības reformu un modernizāciju.

Minimālais finansējuma apjoms gan kopīgajiem projektiem, gan strukturālajiem pasākumiem būs 500 000 EUR, maksimālais – 1 500 000 EUR (izņēmums ir Kosovas un Melnkalnes valstu nacionālie projekti ar minimālo finansējumu 300 000 EUR).

Projektu ilgums – 24 vai 36 mēneši.

Pieteikumu iesniegšana - 2012.gada 23.februāris, šis termiņš attiecas uz visiem pieprasītajiem dokumentiem:

  1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa (eForm), ieskaitot 3 obligātos pielikumus, jāiesniedz tiešsaistē līdz 2012.gada 23.februārim, plkst. 12.00 (pēc Briseles laika), pieteikuma veidlapa drukātā formā vairs nav jāiesniedz; 
  2. Administratīvie un juridiskie dokumenti (skat. “Pieteikuma vadlīnijas”) arī jānosūta pa pastu līdz 2012.gada 23.februārim (pasta zīmoga datums) uz šādu adresi: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Tempus & Bilateral Cooperation with Industrialised Countries 
Call for proposals — EACEA/25/11 
Office: BOUR 2/17 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, netiks pieņemti.

Papildu informācija pieejama EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/tempus_call_2011  

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Tempus programmu (sagrupētas pa tēmām): http://eacea.ec.europa.eu/tempus/faq


Pielikumi:
Aicinājums iesniegt pieteikumus: sludinajums_eng.pdf?d=files/news/4621/sludinajums_eng.pdf (EN), sludinajums_lv.pdf?d=files/news/4621/sludinajums_lv.pdf (LV)
Pieteikuma vadlīnijas: 5th_call_application_guidelines_en.pdf?d=files/news/4621/5th_call_application_guidelines_en.pdf (EN)
Pieteikuma sagatavošanas instrukcijas: instructions_for_applicants_en_5th_call.pdf?d=files/news/4621/instructions_for_applicants_en_5th_call.pdf (EN), tempus_5th_call_competitive_proposal.ppt?d=files/news/4621/tempus_5th_call_competitive_proposal.ppt (EN)
Vispārēja prezentācija par konkursu: tempus_5th_call_general_presentation_2011.ppt?d=files/news/4621/tempus_5th_call_general_presentation_2011.ppt (EN)